Tytuł Studia Elbląskie
ISSN 1507-9058
Wydawca Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Studia Elbląskie
2007, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Parafia św. Mikołaja w Elblągu u schyłku XVII wieku za czasów proboszcza Tomasza Prątnickiego Mieczysław Józefczyk s. 7-16
Postać błogosławionego księdza Władysława Demskiego (1884-1940) na tle polityki germanizacyjnej Jan Wiśniewski s. 17-31
Szkoły parafialne w epoce staropolskiej na przykładzie Warmii i Kujaw Janusz Hochleitner s. 33-46
Cenzura i kontrola księgozbiorów religijnych w diecezji warmińskiej w okresie PRL-u Krzysztof Bielawny s. 47-63
"...miłujmy się wzajemnie. Nie tak jak Kain..." (1 J 3,11c-12a) Zbigniew Grochowski s. 67-89
"Błogosławieni cisi..." : Ps 36,11 LXX jako tło teologiczne Mt 5,5 Marek Karczewski s. 91-102
Chrystus jako jedyna zasada jedności Nowego Izraela : (na podstawie Ef 2,21-22) Robert Kaczorowski s. 103-109
Geneza i kształtowanie się posługi egzorcysty w Kościele Piotr Towarek s. 111-122
"Niewierny" Tomasz jako uczeń Jezusa w Ewangelii według św. Jana Tomasz Wieczorek s. 123-140
Ocena moralna rozwodów w społeczeństwie polskim a duszpasterstwo rodzin Jerzy Kułakowski s. 141-156
Poszukiwanie Boga w rosyjskiej filozofii religijnej Marek Radomski s. 157-163
Wolności akademickie - aspekty prawne i historyczne Zbigniew Walczyk s. 167-180
Wolność w nauce i jej konsekwencje etyczne Marek Żmudziński s. 181-187
Wolność w sferze polityki i gospodarki Krzysztof Luks s. 189-206
Wolność ekonomiczna z perspektywy celu gospodarki Stanisław Fel s. 207-215
Przymierze wolności i prawdy - jako fundament kultury Krystyna Czuba s. 217-225
Kultura jako sumienie cywilizacji Leszek Korporowicz s. 227-231
Przyczynek do rozważań nad problematyką prawdziwej wolności w polityce i ekonomii Danuta Rucińska s. 233-237
Kilka słów o nauce Andrzej Stogowski s. 239-252
Josefa Piepera interpretacja wizji prawdy u Martina Heideggera Józef Kożuchowski s. 253-268
Podstawy nienaruszalności życia ludzkiego według Mieczysława Alberta Krąpca Karol Jasiński s. 269-288
Kulturowe uwarunkowania "niedojrzałości" Stefan Ewertowski s. 289-306
Ksiądz Wojciech Rogaczewski na tle polskich działań narodowych na Mazurach i we Francji Jan Chłosta s. 309-314
"Instrumenty muzyczne Biblii", Jeremy Montagu, tł. Grzegorz Kubies, Kraków 2006 : [recenzja] Robert Kaczorowski Grzegorz Kubies (aut. dzieła rec.) Jeremy Montagu (aut. dzieła rec.) s. 315-317
"Słowo oczyma Gołębicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie", Krzysztof Bardski, Warszawa 2007 : [recenzja] Marek Karczewski Krzysztof Bardski (aut. dzieła rec.) s. 319-321
"Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana", Dariusz Kotecki, Warszawa 2006 : [recenzja] Marek Karczewski Dariusz Kotecki (aut. dzieła rec.) s. 323-325
"Wiara - prawda - tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata", Joseph Ratzinger, tł. R. Zajączkowski, Kielce 2005 : [recenzja] Piotr Radomski Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) Ryszard Zajączkowski (aut. dzieła rec.) s. 327-331
Wykaz skrótów s. 333-335
Skorowidz geograficzny s. 337-342
Skorowidz nazw i nazwisk s. 343-359