Tytuł Studia Elbląskie
ISSN 1507-9058
Wydawca Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Studia Elbląskie
2012, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Symbolika i znaczenie zamku krzyżackiego w Malborku Jan Wiśniewski s. 7-25
Archiwum parafii św. Katarzyny w Dzierzgoniu Wojciech Zawadzki s. 27-44
Psalm responsoryjny w historii i we współczesności Piotr Towarek s. 45-54
Przedwojenne dzieje katolickiej parafii w Olsztynku Marek Jodkowski s. 55-67
Warmińscy duchowni : ksiądz Augustyn Szarnowski Jan Chłosta s. 69-76
The "Romanitas" of Marcus Aurelius' "Meditations Bogdan Burliga s. 77-103
Biblijne podstawy mariologii Roman Krawczyk s. 107-120
Jezus jako zbawiciel słabych w teologii św. Łukasza (Łk-Dz) Marek Karczewski s. 121-132
Małżeństwo i rodzina w kulturze starożytnego Izraela Bogdan Wiktor Matysiak s. 133-151
Ideał żony w homiliach św. Jana Chryzostoma Brunon Zgraja s. 153-165
Jan Paweł II nauczycielem modlitwy Anna Zellma s. 165-184
Pastoralny wymiar kanonicznych wizytacji parafii na przykładzie Archidiecezji Warmińskiej Edward Wiszowaty s. 185-198
Kryzys wiary w kontekście świeckiego samorozumienia człowieka Marek Żmudziński s. 199-211
Katecheza Kościoła wobec wezwań współczesnego świata Wojciech Rzeszowski s. 213-226
Wierni świeccy w ewangelizacji kultury : zasady i pola działania Ryszard Hajduk s. 227-244
Parafia w dziele "nowej ewangelizacji" Wojsław Czupryński s. 245-260
Główne formy duszpasterskie w obronie życia nienarodzonego Mariusz Ostaszewski s. 261-268
Tożsamość regionalna a ewangelizacja (inspiracje do potencjału pielgrzymkowego diecezji elbląskiej) Janusz Hochleitner s. 269-281
Aktualność dokumentu z roku 1994 "Etyczny i pastoralny wymiar przemian demograficznych" Zygmunt Klimczuk s. 283-293
Katolicka nauka społeczna o płaceniu podatku Antoni Misiaszek s. 297-310
Człowiek na sprzedaż Andrzej Zwoliński s. 311-328
Kryzys wartości podstawą kryzysu w świecie Henryk Skorowski s. 329-350
Czyn doskonalący osobę : w kręgu perfekcjoryzmu Karola Wojtyły Karol Jasiński s. 351-361
Lichwa, potępiana forma chciwości Stefan Ewertowski s. 363-380
Śmierć i umieranie w ujęciu Roberta Spaemanna Józef Kożuchowski s. 381-394
Leszka Kołakowskiego kilka uwag na temat śmierci Mirosław Pawliszyn s. 395-405
"Rocznik Elbląski", XXIII : [recenzja] Mieczysław Józefczyk s. 409-411
"Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana", Marek Karczewski, Olsztyn 2010 : [recenzja] Roman Krawczyk Marek Karczewski (aut. dzieła rec.) s. 413-417
"Metodologiczne i filozoficzne podstawy politologii. Zarys wykładu", Arkadiusz Modrzejewski, Gdańsk-Elbląg 2011 : [recenzja] Paweł Nieczuja-Ostrowski Arkadiusz Modrzejewski (aut. dzieła rec.) s. 419-423
"Narodziny Jezusa z Nazaretu. Dylematy i propozycje", Wojciech Gajewski, "Gdański Rocznik Ewangelicki", vol. 4, 2010 : [recenzja] Marek Karczewski Wojciech Gajewski (aut. dzieła rec.) s. 425-428
"Paschalna pamięć o Jezusie. Studium egzegetyczno-teologiczne wyrażeń ή μαρτυρία Iησoυ w Apokalipsie św. Jana", Paweł Podeszwa, Poznań 2011 : [recenzja] Marek Karczewski Paweł Podeszwa (aut. dzieła rec.) s. 429-431
"Heroldowie Słowa Bożego. Wprowadzenie do literatury prorockiej Starego Testamentu", Bogdan Wiktor Matysiak, Olsztyn 2011 : [recenzja] Marek Karczewski Bogdan Wiktor Matysiak (aut. dzieła rec.) s. 433-434
Myślenie jako wysiłek jednostki w obronie przed współczesnym wyzyskiem (ekonomicznym). Referat na VII Międzyuczelnianą konferencję naukową nt. "Współczesne formy ekonomicznej przemocy. Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności", Elbląskie Seminarium Duchowne, Elbląg, 17 maja 2012 Joanna Rutkowiak s. 435-447
Troska czy miłość miłosierna? Etyczne podstawy pracy pielęgniarki Anna Tałaj s. 449-454
Wykaz skrótów s. 455-457