Tytuł Studia Elbląskie
ISSN 1507-9058
Wydawca Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Studia Elbląskie
2013, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kapłani diecezji łuckiej w Elblągu po 1945 roku Wojciech Zawadzki s. 7-19
Siostry Benedyktynki Misjonarki w Grajewie (1958–2008) Jadwiga Ambrozja Kalinowska s. 21-36
Działalność Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Pieniężnie Magdalena Łucja Krebs s. 37-46
Wpływ osoby i kultu błogosławionej Doroty na życie duchowe parafii i wyposażenie kościoła w Mątowach Wielkich od średniowiecza do współczesności Alicja Grabowska-Lysenko s. 47-61
Zabytkowy wystrój i wyposażenie pomezańskiego kościoła katedralnego w Kwidzynie Jan Wiśniewski s. 63-83
Dzieje katolickiej placówki duszpasterskiej w Morągu w XIX wieku Marek Jodkowski s. 85-94
Trzy czy cztery podstawowe funkcje Kościoła? : pastoralnoteologiczny spór o koinonię Ryszard Hajduk s. 97-114
Abraham – ojciec wiary w tradycji biblijnej Roman Krawczyk s. 115-130
Hezychia jako stan duszy i ciała w ujęciu Jana Klimaka i jej odzwierciedlenie w dziełach Andrzeja Rublowa Olga Cyrek s. 131-150
Myśl Orygenesa : metodologiczne intuicje dla współczesnych teologów Marcin Składanowski s. 151-164
Miłość nadprzyrodzona błogosławionej Doroty z Mątów Stefan Ewertowski s. 165-183
Religijność w perspektywie psychologicznej Zbigniew Kulesz s. 185-197
„Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!” (Kpł 18,22) : teksty biblijne o homoseksualizmie Aleksandra Nalewaj s. 199-212
Harmagedōn (Ap 16,16) w kontekście teologicznym Ap Marek Karczewski s. 213-225
Odpoczynek w ujęciu Jana Pawła II Jan Zimny s. 227-239
Czy w niebie będzie „wieczny odpoczynek”? Wojciech Nowacki s. 241-252
„Jerozolimo, dla wszysytkich Twoich pieśni jestem harfą” : pole semantyczne hebrajskiego rzeczownika רוֹנִּכּ (kinnôr) Zbigniew Grochowski s. 253-269
Bł. Dorota z Mątów Wielkich w pomezańskim Kwidzynie (1391–1394–XXI w.) Jan Wiśniewski s. 271-288
Myśli przewodnie „Siedmiolilii” oraz „Żywota” Doroty z Mątów na podstawie przekazu Mistrza Jana z Kwidzyna Marta Kowalczyk s. 289-305
„Mentis oculos levavit” : obrazowe aspekty mistyki Doroty z Mątów Monika Jakubek-Raczkowska s. 307-326
Pielgrzymki w życiu bł. Doroty z Mątów Wielkich Janusz Hochleitner s. 327-342
Błogosławiona Dorota z Mątów jako wzorzec świeckiej świętości w hagiografii polskiej XVII i XVIII wieku Bernadetta Puchalska-Dąbrowska s. 343-357
Znaczenie i funkcje introitu mszalnego Piotr Towarek s. 359-370
Edukacja patriotyczna uczniów szkół ponadgimnazjalnych w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie Anna Zellma s. 373-383
Personalistyczna tożsamość społeczności państwowej Janusz Szulist s. 385-400
"Gemma Augustea" and the roman stoicism Bogdan Burliga s. 401-427
Wolność w prawdzie jako jeden z filarów pokoju : rozważania w kontekście nauczania Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła II Danuta Radziszewska-Szczepaniak s. 429-443
Doniosłość klasycznej koncepcji piękna – ujęcie Roberta Spaemanna Józef Kożuchowski s. 445-455
Czas wolny a gospodarka państwa : wybrane aspekty Bartosz Kalisz s. 457-468
Neurotyczne poczucie winy jako przyczyna niemożności korzystania z czasu wolnego Alina Ewa Chyczewska s. 469-483
Ocena dorobku naukowego i recenzja pracy „Współczesne modele pastoralnej działalności Kościoła” o. Ryszarda Hajduka CSsR Jan Wiśniewski Ryszard Hajduk (aut. dzieła rec.) s. 487-491
"Psallite Domino. O kulturze muzycznej w tradycji franciszkańskiej", red. Stanisław Celestyn Napiórkowski, Stanisław Cieślak, Niepokalanów 2010 : [recenzja] Piotr Wiśniewski Stanisław Cieślak (aut. dzieła rec.) Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 493-501
"The New Yoder", P. Dula, C.K. Huebner (red.), Eugene, 2010 : [recenzja] Sławomir Nowosad P. Dula (aut. dzieła rec.) C. K. Huebner (aut. dzieła rec.) s. 503-505
"Apokalipsa Świętego Jana. Objawienie, a nie tajemnica. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz", Michał Wojciechowski, Częstochowa 2012 : [recenzja] Marek Karczewski Michał Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 507-508
"Burmistrzowie i prezydenci Elbląga w latach 1286–1950", Andrzej Groth, Elbląg 2013 : [recenzja] Jerzy Domino Andrzej Groth (aut. dzieła rec.) s. 509-513
"Neopragmatyzm", Tadeusz Szubka, Toruń 2012 : [recenzja] Karol Jasiński Tadeusz Szubka (aut. dzieła rec.) s. 515-519
"Boga przecież nie ma", Patryk Lindenfors , Warszawa 2010 : [recenzja] Roman Kordonskyy Patryk Lindenfors (aut. dzieła rec.) s. 521-524