Tytuł Studia Elbląskie
ISSN 1507-9058
Wydawca Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Studia Elbląskie
2003, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Monografia wsi i parafii Benowo Michał Szołkiewicz s. 7-34
Testament ks. Franciszka Neitzlichowskiego, archiprezbitera i proboszcza Dzierzgonia, surogata pomezańskiego, z 12 listopada 1742 r. Jan Wiśniewski s. 35-59
Historyczny rys wsi i parafii Boguchwały Zenon Ogórek s. 61-65
Uniwersalne symbole religijne w herbach miast województwa warmińsko-mazoweckiego Piotr Gołdyn s. 67-75
Boże Ciało w tradycji i zwyczajach ludowych : (na przykładzie diecezji warmińskiej w okresie potrydenckim) Janusz Hochleitner s. 77-92
Przesądy i wierzenia w ludowej kulturze polskich mieszkańców Warmii na przełomie XIX i XX wieku Robert Kaczorowski s. 93-103
Edukacja muzyczna w szkołach jezuickich na Warmii Robert Kaczorowski s. 105-119
Historyczna wizyta papieża Jana Pawła II w diecezji elbląskiej Jan Wiśniewski s. 121-130
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej w Elblągu : (1992-2002) Stefan Ewertowski s. 131-143
Pomezański Instytut Technologii wpisany w X-letnie dzieje diecezji elbląskiej Jan Wiśniewski s. 145-157
Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Elbąskiej Grzegorz Puchalski s. 159-175
Troska o formację permanentną kapłanów diecezji elbląskiej Arkadiusz Śnigier s. 177-190
"Karan" w diecezji elbląskiej Edward Rysztowski s. 191-196
Historia i działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Elblągu przy ul. gen. Józefa Bema Elżbieta Korolewska s. 197-203
Dom formacyjny diecezji elbląskiej św. Wojciecha w Mikoszewie Edward Rysztowski s. 205-209
Św. Pawła troska o wierność wierze chrześcijańskiej na podstawie 2 Kor 6,16 : studium biblijne Robert Kaczorowski s. 213-220
"Iustus et sanctus" : Biblia o świętości Michał Wojciechowski s. 221-231
Starotestamentalny obraz Boga znakiem Omnipotens Dei : morze znakiem wszechpotęgi Boga Andrzej Kilanowski s. 233-253
Edukacja ekologiczna katechizowanej młodzieży w kontekście zmian programowych szkolnego nauczania religii Anna Zellma s. 255-267
Znaczenie środków społecznego przekazu na tle duszpasterskich zadań i potrzeb Kościoła Ireneusz Celary s. 269-282
Literatura piękna przeciwreligijna jako tworzywo kaznodziejskie Tadeusz Dyk s. 283-289
Uniwersytet jako miejsce kultury Józef Kożuchowski s. 293-313
Refleksje o języku sztuki na marginesie dzieła Waldemara Łysiaka "Malarstwo białego człowieka" Grzegorz Wąsowski s. 315-327
Wystąpienie księdza rektora dra Stefana Ewertowskiego podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2003 Stefan Ewertowski s. 331-337
"We belive in the Holy Spirit", Andrew J. Apostoli, Huntington 2002 : [recenzja] Robert Kaczorowski Andrew J. Apostoli (aut. dzieła rec.) s. 339-340
"Pięcioksiąg dzisiaj", Janusz Lemański, Kielce 2002 : [recenzja] Marek Kaczorowski Janusz Lemański (aut. dzieła rec.) s. 341-342
"Priests for the Third Millenium", Timothy M. Dolan, Huntington 2000 : [recenzja] Robert Kaczorowski Timothy M. Dolan (aut. dzieła rec.) s. 343-345
Wykaz skrótów s. 347-348
Skorowidz geograficzny s. 349-345
Skorowidz nazw i nazwisk s. 355-369