Tytuł Studia Elbląskie
ISSN 1507-9058
Wydawca Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Studia Elbląskie
2014, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stopka redakcyjna s. 4
Bulla Papieża Franciszka ustanawiająca bpa dra Jacka Jezierskiego Biskupem Elbląskim s. 5
Święci jako patronowie obiektów sakralnych w państwie zakonnym w Prusach : na przykładzie miast Waldemar Rozynkowski s. 9-19
Powołanie do istnienia i rozwój Seminarium Duchownego w Diecezji Warmińskiej Jan Wiśniewski s. 21-32
Niedrukowana korespondencja ks. Antoniego Jagłowskiego z siostrami benedyktynkami misjonarkami w latach 1495-1974 : na podstawie zbiorów archiwalnych w ABMO Jadwiga Ambrozja Kalinowska s. 33-42
Stowarzyszenia czeladnicze Ewelina Sokołowska s. 43-60
Warmińska pobożność ludowa wpisana w dawne zwyczaje wielkopostne i wielkanocne Janusz Hochleitner s. 61-73
Prabuckie czasy księdza Carla Stalinskiego Marek Jodkowski s. 75-87
Charakterystyka pisanych źródeł do badań nad małą architekturą sakralną Warmii Stanisław Kuprjaniuk s. 89-102
Mojżesz w historii Zbawienia Roman Krawczyk s. 105-116
Narrativity and Evangelization Ryszard Hajduk s. 117-128
Eklezjalny sens "Roku Wiary" w świetle nauczania Papieża Pawła VI i Benedykta XVI Marek Żmudziński s. 129-139
Oryginalność satanologii Apokalipsy św. Jana na tle literatury biblijnej Marek Karczewski s. 141-153
Eucharystia w centrum życia duchowego bł. Doroty z Mątów według historycznego przekazu "Liber de festis" Mistrza Jana z Kwidzyna Marta Kowalczyk s. 155-164
"Amoris sagittae et spicula" : cielesne aspekty mistyki bł. Doroty z Mątów : próba reinterpretacji Monika Jakubek-Raczkowska s. 165-187
Dekoracja drzwiczek sakramentarium w Mątowach Wielkich jako przyczynek do rozważań nad pobożnością eucharystyczną ludu wiejskiego w średniowiecznych Prusach Alicja Grabowska-Lysenko s. 189-205
Święte w życiu błogosławionej : postacie świętych kobiet i ich kult w najstarszych źródłach biograficznych Doroty z Mątów Bernadetta Puchalska-Dąbrowska s. 207-220
Chrześcijańska symbolika instrumentów muzycznych Piotr Towarek s. 221-232
Artykuł wiary "Zstąpił do piekieł" w ujęciu biblijnym Aleksandra Nalewaj s. 233-244
Racjonalność, jako element wiary w wybranych wyznaniach chrześcijańskich Olaf Szczypiński s. 245-262
!Azx', ḥăzôn : wizja Papieża Franciszka przedstawiona w adhortacji "Evangelii Gaudium" na tle reform religijnych Jozjasza w 2 Krl 22-23 Tomasz Bogdanowicz s. 263-278
Znaczenie dokumentu "Główne zasady współczesnego duszpasterstwa" dla działalności Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Andriy Oliynyk s. 279-290
Aktualność terminu πλανάω na tle teologii Apokalipsy św. Jana Łukasz Garbacki s. 291-299
Figury retoryczne pytań w pierwszej części Męki Pańskiej w Ewangelii według św. Jana (J 18,1-27) Zbigniew Grochowski s. 301-311
Polityka jako roztropna realizacja dobra wspólnego : ujęcie Mieczysława Alberta Krąpca Danuta Radziszewska-Szczepaniak s. 315-331
Aktywność nauczyciela religii w przeciwdziałaniu agresji elektronicznej wśród młodzieży Anna Zellma s. 333-343
Ideologiczne a filozoficzne odniesienie do istot żywych Stefan Ewertowski s. 345-363
Dewiacja seksualna jako wyzwanie terapeutyczno-duszpasterskie : studium przypadku Zbigniew Kulesz s. 365-379
Proweniencja figury Chrystusa w Ogrójcu w świetle najnowszych badań technologicznych Monika Czapska s. 381-392
Determinizm czy wolność w ujęciu Roberta Spaemanna Józef Kożuchowski s. 393-403
Korelacja szkolnego nauczania religii z edukacją zdrowotną na przykładzie Archidiecezji Warmińskiej Adam Bielinowicz s. 405-414
Uwagi o koncepcji czasu i przestrzeni w poezji Jana Pawła Woronicza Katarzyna Sobczyk s. 415-431
Pięćdziesięciolecie "Studiów Warmińskich" Barbara Rozen s. 435-438
"Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku", Tom I: "Synteza dziejów", M. Józefczyk, Malbork 2012; Tom II: "Źródła do dziejów XVII-wiecznej Pomezanii", M. Józefczyk, Malbork 2013 : [recenzja] Wojciech Zawadzki M. Józefczyk (aut. dzieła rec.) s. 439-441
"Transcendencja i naturalizm", Józef Życiński, Kraków 2014 : [recenzja] Karol Jasiński Józef Życiński (aut. dzieła rec.) s. 443-446
"Ekklesia a oikos w epoce Nowego Testamentu. Kościół w świetle antycznego domostwa na podstawie 1 i 2 Kor oraz przypowieści Mt 7,24 – 27, Mt 24,45 – 51, Łk 15,11 – 32", Wojciech Gajewski, Gdańsk 2013 : [recenzja] Marek Karczewski Wojciech Gajewski (aut. dzieła rec.) s. 447-448
"Le tourisme mémoriel en Europe centrale et orientale", red. D. Bechtel, L. Jurgenson, Paris 2013 : [recenzja] Zdzisław Kunicki D. Bechtel (aut. dzieła rec.) L. Jurgenson (aut. dzieła rec.) s. 449-452
"L’athéisme expliqué aux croyants („Ateizm wyjaśniony dla wierzących”)", Paul Desalmand, Saint-Hippolyte-du-Fort 2007 : [recenzja] Edward Sito Paul Desalmand (aut. dzieła rec.) s. 453-456
"Teologia życia. Próba reinterpretacji dorobku ks. Franciszka Sawickiego", Jarosłąw Babiński, [b. m.] 2013 : [recenzja] Janusz Szulist Jarosław Babiński (aut. dzieła rec.) s. 457-459
Recenzja pracy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego ks. Marka Żmudzińskiego Jan Wiśniewski s. 461-467
Sprawozdanie z konferencji naukowej: "Granice psychopatologii, granice psychoterapii" Zbigniew Kulesz s. 469-473
Wykaz skrótów s. 475-477