Tytuł Studia Elbląskie
ISSN 1507-9058
Wydawca Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Studia Elbląskie
2004/2005, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Duszpasterstwo polskie w Elblągu Mieczysław Józefczyk s. 7-19
Patriotyzm lokalny Powiśla (Prus Królewskich) : (XIII-XX w.) Jan Wiśniewski s. 21-30
Specyfika i problemy ewangelizacji Afryki w 1. połowie XIX wieku Andrzej Miotk s. 31-47
Sieć szkół na terenie parafii ewangelickich w Nawiadach, Pieckach i w Starej Ukcie do 1945 r. Krzysztof Bielawny s. 49-71
"Ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka" (Δeιξω σοι την νυμjην την γυναικα του αρνιου: Ap 21,9) - mistyczne zaślubiny Chrystusa i Jego Kościoła Zbigniew Grochowski s. 75-83
Zmartwychwstanie umarłych w XX-wiecznej myśli prawosławnej Andrzej Dańczak s. 85-102
Symbolika miecza w księdze proroka Izajasza Bogdan Wiktor Matysiak s. 103-111
Edukacja czytelnicza i medialna młodzieży jako integralny element szkolnego nauczania religii Anna Zellma s. 113-124
Duszpasterstwo służby zdrowia Mariusz Ostaszewski s. 125-132
Literatura piękna jako fundament sprzężenia zwrotnego między nadawcą a odbiorcą w przepowiadaniu Słowa Bożego Tadeusz Dyk s. 133-138
Obecność Matki Bożej w obrzędowości i liturgii warmińskiej na podstawie XIX-wiecznych rytuałów Robert Kaczorowski s. 139-147
"Boży dar z siebie" według konstytucji "Dei Verbum" a współczesna teologia Marek Radomski s. 149-161
Uniwersalizm jako etyczno-prawne kryterium globalizacji Stefan Ewertowski s. 165-190
Arnolta Schlicka traktat "Spiegel der Orgelmacher und Organisten" z 1511 roku Piotr Towarek s. 191-216
Obraz człowieka we współczesnej niemieckiej antropologii filozoficznej a myśl Josefa Piepera Józef Kożuchowski s. 217-226
Opinia biskupa Jana Obłąka o Szwecji : (według relacji tajnego współpracownika, 1968) Janusz Jasiński s. 229-233
Pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II w Elblągu Andrzej Śliwiński s. 235-240
Powrót do źródeł jako propozycja przezwyciężenia kryzysu rodziny i Kościoła Sławomir Małkowski s. 241-246
Duszpasterska posługa Kościoła wobec osób terminalnych Sławomir Lorek Marek Radomski s. 247-255
Miejsce literatury pięknej w nauczaniu Jana Pawła II Tadeusz Dyk s. 257-260
"Bóg Ojciec w tajemnicy Trójcy Świętej. Elementy patrylogii", J. Szczurek, Kraków 2003 : [recenzja] Andrzej Dańczak Jan Szczurek (aut. dzieła rec.) s. 261-263
"Tajne akta KW PZPR w Gdańsku dotyczące Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego", Stanisław Bogdanowicz, Pelplin-Gdańsk 2003 : [recenzja] Robert Kaczorowski Stanisław Bogdanowicz (aut. dzieła rec.) s. 265-268
"Kościół gdański pod rządami komunizmu, 1945-1984", Stanisław Bogdanowicz, Gdańsk 2000 : [recenzja] Robert Kaczorowski Stanisław Bogdanowicz (aut. dzieła rec.) s. 269-272
Wykaz skrótów s. 273-274
Skorowidz geograficzny s. 275-281
Skorowidz nazw i nazwisk s. 282-297