Tytuł Studia Elbląskie
ISSN 1507-9058
Wydawca Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Studia Elbląskie
2000, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Andrzej Kilanowski s. 5-6
Katolicy i protestanci na terenie byłej diecezji pomezańskiej (1243-1992) Jan Wiśniewski s. 9-19
Początki, organizacja i uposażenie Sambijskiej Kapituły Katedralnej w średniowieczu (XIII-XIV w.) Radosław Biskup s. 21-59
Archiwum Ewangelickiej Superintendentury i Parafii Malborskiej : próba analizy wstępnej Wojciech Zawadzki s. 61-96
Szukając genezy pruskiego ekumenizmu : z życia religijnego na pruskim pograniczu katolicko-ewangelickim Janusz Hochleitner s. 97-124
Emancypacja środowiska katolickiego w Elblągu w 1. połowie wieku XIX Mieczysław Józefczyk s. 125-136
Rekonstrukcja kościoła Świętej Trójcy : praktyczny przykład ekumenizmu katolicko-ewangelickiego na terenach diecezji elbląskiej Zbigniew Kulesz s. 137-145
Polichromia kościoła bł. Doroty z Mątów Wielkich w Elblągu Andrzej Starczewski s. 147-160
Wizerunek królewski w scenie Pokłonu Trzech Króli na kwaterze późnośredniowiecznego ołtarza z kościoła Najświętszej Maryi Panny w Elblągu Grzegorz Wąsowski s. 161-176
Konwertyci na Warmii w świetle "Rytuału Warmińskiego" biskupa Karola Hohenzollerna z roku 1800 Piotr Towarek s. 177-183
Duszpasterstwo protestanckie na terenach obecnej diecezji elbląskiej w latach 1945-1999 Robert Ziemiański s. 185-198
Max Josef Metzger - męczennik za pokój i jedność Wojciech Borowski s. 199-206
Słowo Boże w Kościele : z problematyki przepowiadania Słowa Bożego Andrzej Śliwiński s. 209-218
Między historią idei a oryginalnością Ap 12 - w poszukiwani metody interpretacji Marek Karczewski s. 219-236
To αϱνϊον (…) ποιμανει (Ap 7,17) - zapowiedź szczęścia wiecznego Zbigniew Grochowski s. 237-249
Poetycka katecheza na przykładzie fragmentu "De actibus apostolorum" Marcin Mielniczuk s. 251-258
Dziedzictwo św. Piotra a posłannictwo papieży Marek Żmudziński s. 259-286
Marie-Dominique Chenu - teolog "znaków czasu" Andrzej Kilanowski s. 287-301
Wzajemne przenikanie się ewangelizacji i katechezy Grzegorz Puchalski s. 303-317
Modlitwa wiernych - narzędziem formacji wspólnoty Kościoła Kazimierz Pączkowski s. 319-357
Analiza logiczna problemu zła Marek Stuba s. 361-375
Naród według Mieczysława A. Krąpca Stefan Ewertowski s. 377-385
Ewolucjonizm : w 50. rocznicę encykliki "Humani generis" Dariusz Stawiecki s. 387-407
"Katedra w Kwidzynie", Liliana Krantz-Domasłowska, Toruń 1999 : [recenzja] Wojciech Zawadzki Liliana Krantz-Domasłowska (aut. dzieła rec.) s. 411-414
"Kościół Błogosławionej Doroty i Kalwaria Żuławska w Elblągu", Zdzisław Hynca, Gdańsk 2000 : [recenzja] Radosław Biskup Zdzisław Hynca (aut. dzieła rec.) s. 415-418
Podsumowanie Andrzej Kilanowski s. 419-422
Zusammenfassung Andrzej Kilanowski Gerard Cygan (tłum.) s. 423-427
Wykaz skrótów s. 429-431
Skorowidz geograficzny s. 435-445
Skorowidz nazwisk s. 447-462