Tytuł Studia Elbląskie
ISSN 1507-9058
Wydawca Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Studia Elbląskie
2011, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pomezania - trudne czterdziestolecie (1637–1677) Mieczysław Józefczyk s. 7-23
Zgony Powstańców Listopadowych na Żuławach i Powiślu 1831-1832 Wojciech Zawadzki s. 25-48
Historyczny kontekst ogłoszenia encykliki "Rerum novarum"przez Leona XIII w 1891 r. : (z okazji 120 rocznicy jej ogłoszenia) Jan Wiśniewski s. 49-75
Osadnictwo reemigrantów polskich z Niemiec w Elblągu w latach 1948-1950 Arkadiusz Wełniak s. 77-91
Jerzy Kawka (Barycki) i jego nielegalna organizacja "Konfederacja Obrony Wiary i Ojczyzny" w powiatach elbląskim i kwidzyńskim w czasach PRL Ambrozja Jadwiga Kalinowska s. 93-108
Jubileusz pod nadzorem : obchody 400-lecia istnienia Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie Andrzej Kopiczko s. 109-129
Przejawy warmińskiego kultu Matki Bożej w okresie wdrażania reformy trydenckiej Janusz Hochleitner s. 131-147
The emperor’s old clothes : Marcus Aurelius’ attiude towards the christians again Bogdan Burliga s. 149-168
Herb franciszkański w polskich publikacjach tercjarskich Mirosław Kuczkowski s. 169-184
Biblijne podstawy gerontologii Roman Krawczyk s. 187-199
Problem eschatologii powygnaniowej u Tritoizajasza Bogdan W. Matysiak s. 201-210
"Logion" o wywyższeniu Syna Człowieczego w dialogu Jezusa z Nikodemem (por. J 3,14-15) Aleksandra Nalewaj s. 211-222
Jezus i jego Kościół wobec państwa w świetle ewangelii synoptycznych Zdzisław Żywica s. 223-233
Wpływ encykliki "Rerum novarum" na działalność duszpasterską Kościoła Antoni Misiaszek s. 235-250
"Akathistos" ku czci Bogurodziny : historia, autorstwo i teologia dzieła Piotr Towarek s. 251-263
Otwartość na dar życia - teologiczna interpretacja funkcji prokreacyjnej rodziny w nauczaniu Jana Pawła II Janusz Szulist s. 265-274
Globalizacja w ujęciu Jana Pawła II Paweł Rabczyński s. 275-287
Akcja Katolicka w Polsce Michał Tunkiewicz s. 289-298
Duszpasterstwo hospicyjne Mariusz Ostaszewski s. 299-306
Dziwny świat kwantów Jan Jacek Pączkowski s. 309-328
Nowa etyka poprzez nowe pojęcia? Problematyka manipulacji świadomości społecznej w dyskusji bioetycznej Marian Machinek s. 329-338
Największe zagrożenie we współczesnej kulturze intelektualnej : idealizm pomieszany z realizmem w teorii wartości Krzysztof Kalka s. 339-346
Wpływ treści telewizyjnego przekazu reklamowego na zachowanie i świadomość społeczeństwa Michał Makowski s. 347-362
Metaracjonalizm a ekologia umysłu Stefan Ewertowski s. 363-383
Ekologia świadomości w mikroskali moralnej Wojciech Zieliński s. 385-396
Roberta Spaemanna wizja etyki filozoficznej Józef Kożuchowski s. 397-407
Naturalne i nadprzyrodzone znaczenie symboliki światła w malarstwie okresu baroku Beata Bociek s. 409-424
Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej Piotr Duksa s. 425-435
Poglądowość jako zasada działania edukacyjnego nauczyciela religii - analizy w kontekście nowych dokumentów programowych Anna Zellma s. 437-449
Tożsamość osoby z niepełnosprawnością intelektualną w świetle społeczno-kulturowych uwarunkowań Barbara Rozen s. 451-467
Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie Soile Lautsi v. Italii (skarga nr 30814 Anna Korzeniewska-Lasota s. 469-478
"Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki "Spe salvi" Benedykta XVI", red. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2010 : [recenzja] Marek Żmudziński Katarzyna Parzych-Blakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 481-483
"Antropologia a nacjonalizm w myśli Johanna Gottlieba Fichtego", Zdzisław Kieliszek, Olsztyn 2010 : [recenzja] Karol Jasiński Zdzisław Kieliszek (aut. dzieła rec.) s. 485-489
"Warmia w dobie "potopu" szwedzkiego 1654–1660. Protokołu posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta", wyd. A. Szorc, I. Makarczyk, Olsztyn 2008 : [recenzja] Janusz Hochleitner Irena Makarczyk (aut. dzieła rec.) Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 491-494
"Być nauczycielem Polakiem na Litwie - kształcenie w języku polskim nauczycieli wczesnej edukacji (1945-2000)", Danuta Kamilewicz-Rucińska, Olsztyn 2010 : [recenzja] Mieczysław Jackiewicz Danuta Kamilewicz-Rucińska (aut. dzieła rec.) s. 495-497
Recenzja dorobku naukowo-badawczego ks. dra Stefana Ewertowskiego ze szczególnym uwzględnieniem jego rozprawy habilitacyjnej pt. "Idea Antychrysta w kulturze współczesnej : studium teologiczne w wymiarze interdyscyplinarnym" Antoni Misiaszek s. 499-505
Dokumentacja archiwalna wizyty papieża Jana Pawła II w Elblągu w 1999 roku Wojciech Zawadzki s. 507-511
"Małżeństwo i rodzina drogą uświęcenia człowieka. Wybrane zagadnienia", Michał Tunkiewicz, Olsztyn 2010 : [recenzja] Michał Tunkiewicz Michał Tunkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 513-515
Wykaz skrótów s. 517-519
Skorowidz geograficzny s. 521-530
Skorowidz nazw i nazwisk s. 531-563