Tytuł Studia Elbląskie
ISSN 1507-9058
Wydawca Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Studia Elbląskie
2010, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pomezania w czasie I wojny szwedzkiej (1626-1636) Mieczysław Józefczyk s. 7-22
Epidemie cholery wśród katolików Żuław Wielkich i Małych oraz Powiśla w XIX wieku Wojciech Zawadzki s. 23-46
Gladio animadverti placuit : Acta S. Maximiliani, trzecie i dobrowolne męczeństwo chrześcijan w armii rzymskiej? Bogdan Burliga s. 47-61
Aparat bezpieczeństwa PRL wobec ks. Zenona Szczęsnego Szerli i nowo powstającej parafii w Sadlinkach na tle jego życiorysu Rut Ewa Kopicz s. 63-77
Ksiądz Robert Bilitewski - kapłan i działacz narodowy Jan Chłosta s. 79-88
Andrzej Józef Śliwiński (1939-2009) - kaszuba i kaszubolog, pierwszy biskub diecezji elbląskiej Józef Borzyszkowski s. 89-95
Ks. kanonik Feliks Sawicki proboszcz i dziekan malborski 1945-1981 Stefan Ewertowski s. 97-110
Wyjątkowy charakter objawienia chrześcijańskiego w kontekście pluralizmu religijnego Marek Żmudziński s. 113-122
Kapłaństwo Nowego Przymierza Roman Krawczyk s. 123-134
Motyw "Pieśni nowej" w świetle lektury teologicznej Biblii Marek Karczewski s. 135-145
Relacja mąż-żona w świetle Kol 3,18-19 Jerzy Kułaczkowski s. 147-154
Psychopedagogiczne uwarunkowania skutecznego funkcjonowania małych grup kościelnych Piotr Duksa s. 155-163
Św. Klemens Hofbauer (1751-1820) - wzór dla duszpasterzy XXI wieku? Ryszard Hajduk s. 165-182
Naród i państwo w myśli społecznej kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II Jerzy Koperek s. 183-197
Społeczne implikacje publikacji o uroczystości Wszystkich Świętych 2009 w ogólnopolskich tygodnikach katolickich Janusz Szulist s. 199-211
Współczesne ujęcie funkcji państwa Krzysztof Sidorkiewicz s. 215-229
Demokratyczne państwo prawa jako filar funkcjonowania współczesnych państw Piotr Uziębło s. 231-241
"Karta Praw Podstawowych" Unii Europejskiej Roman Szewczyk s. 243-255
Umiejscowienie religii w postsekularnej pometafizyczności : diagnozowanie świata życia Jacek Zieliński s. 257-265
Po co nam niepodległe państwo? Piotr Jaroszyński s. 267-271
Klasyczna wizja muzyki : spojrzenie Josefa Piepera Józef Kożuchowski s. 273-283
Twórczość artystyczna jako ujawnienie kondycji psychiczno-egzystencjalnej człowieka na przykładzie życia i twórczości Edwarda Muncha Beata Bociek s. 285-304
Rola psychologii w poglądach filozoficznych Maurycego Straszewskiego Jacek Pączkowski s. 305-335
Wybrane elementy prawa medycznego w różnych państwach : problem śmierci mózgowej Jacek Maria Norkowski s. 337-357
Człowiek w kierunku transcendencji w filozofii Mieczysława Alberta Krąpca OP Mariusz Ostaszewski s. 359-371
Cechy zewnętrzne organów w świetle traktatu "Spiegel der Orgelmacher und Organisten" z 1511 roku Piotr Towarek s. 373-381
"Statuty synodalne Warmińskie, Sambijskie, Pomezańskie, Chełmińskie oraz Prowincjalne Ryskie. Z braniewskiego wydania księdza Franciszka Hiplera 1899 roku oraz pierwodruków 1922 i 1923 roku przełożył biskup Julian Wojtkowski", Olsztyn 2010 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Julian Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 385-388
"Geneza, powstanie i organizacja diecezji elbląskiej", Waldemar Maliszewski, Lublin 2008 : [recenzja] Jan Wiśniewski Waldemar Maliszewski (aut. dzieła rec.) s. 389-395
"Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525-1821", t. I-II, Wojciech Zawadzki, Elbląg 2009 : [recenzja] Jan Wiśniewski Wojciech Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 397-403
"Program chrystianizacji Afryki w XIX wieku (na przykładzie misji Ojców Białych)", Andrzej Miotk, Olsztyn 2009 : [recenzja] Jan Wiśniewski Andrzej Miotk (aut. dzieła rec.) s. 405-408
"Postulat nie-osobowego Boga. Rekonstrukcjonizm wyzwaniem dla teizmu żydowskiego", Waldemar Szczerbiński, Poznań 2007 : [recenzja] Karol Jasiński Waldemar Szczerbiński (aut. dzieła rec.) s. 409-411
Wykaz skrótów s. 413-414
Skorowidz geograficzny s. 415-423
Skorowidz nazw i nazwisk s. 425-449