Tytuł Studia Elbląskie
ISSN 1507-9058
Wydawca Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Studia Elbląskie
2002, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Parafia św. Mikołaja w świetle protokołu wizytacyjnego z dnia 4 października 1798 roku Mieczysław Józefczyk s. 9-24
Parafia Mątowy Wielkie w świetle XIX- i XX-wiecznych protokołów wizytacyjnych Wojciech Zawadzki s. 25-54
Zasoby archiwum parafii Mątowy Wielkie Wojciech Zawadzki s. 55-83
Początki parafii katolickiej w Młynarach Janusz Charytoniuk s. 85-90
Nauczanie religii na terenie parafii sztumskich w latach 1945-2000 Andrzej B. Krupa s. 91-133
Fenomen heraldyczny miast i gmin powiatu iławskiego Piotr Gołdyn s. 135-142
"Ecclesia triumfans" : zarys nowożytnego kultu świętych na pograniczach warmińsko- i chełmińsko-pomezańskich : (na przykładzie kultu św. Jana Nepomucena) Janusz Hochleitner s. 143-165
Zabytki kultu Czternastu Wspomożycieli w Polsce Monika Jankiewicz-Brzostowska s. 167-176
Zmartwychwstanie Chrystusa Hans Kessler Wojciech Borowski (tłum.) s. 179-192
Słowo Boże w Kościele : z problematyki przepowiadania Słowa Bożego Andrzej Śliwiński s. 193-202
Dynamika symbolu w Ap 12,3-4a Marek Karczewski s. 203-223
Prawo małżeńskie w świetle kodeksu Deuteronomium Jerzy Kułaczkowski s. 225-235
Człowiek w "rzeczywistości" zbawczej Chrystusa w ujęciu św. Klary z Asyża Jacek Neumann s. 237-251
Troska wiernych o życie i posługę kapłanów w liturgicznej modlitwie powszechnej Kazimierz Pączkowski s. 253-266
Osobowościowe determinanty aktywności młodzieży w szkolnym nauczaniu religii Anna Zellma s. 267-278
Europa - "jedność wielu narodów" : stanowisko Jana Pawła II Stefan Ewertowski s. 281-308
Patriotyzm w pismach o. Jacka Woronieckiego OP Marian Szczęsny s. 309-334
New Age współczesnym zagrożeniem Antoni Misiaszek s. 335-344
Przyczyny zagrożeń cywilizacyjnych współczesnego człowieka Jacek Pączkowski s. 345-366
Aspekt eschatologiczny kultury współczesnej Józef Kożuchowski s. 367-372
Zagadnienie kontemplacji filozoficznej Józef Kożuchowski s. 373-383
"Rywalizacja katolików z luteranami o kościół św. Mikołaja w Elblągu 1520-1621. Źródła do dziejów Reformacji w Prusach Królewskich", Alojzy Szorc, Olsztyn 2002 : [recenzja] Jan Wiśniewski Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 387-390
Sylwetka naukowa ks. prof. dr hab. Alojzego Szorca Józef Włodarski s. 391-396
Kierunki rozwoju ruchów i stowarzyszeń na początku nowego tysiąclecia Adam Schulz s. 397-407
Inauguracja roku akademickiego w WSD Elbląg Stefan Ewertowski s. 409-413
Masmedia szansą dla rodziny? Andrzej Kilanowski s. 415-420
Dylematy rozwoju strategicznego Elbląga na tle występującego bezrobocia strukturalnego Adam Górnicki s. 421-427
Wykaz skrótów s. 429-430
Skorowidz geograficzny s. 431-437
Skorowidz nazw i nazwisk s. 439-456