Tytuł Studia Elbląskie
ISSN 1507-9058
Wydawca Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Studia Elbląskie
2008, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Elbląski kościół św. Mikołaja w czasie I wojny szwedzkiej 1626-1636 Mieczysław Józefczyk s. 7-28
Historia i codzienność elbląskiego klasztoru karmelitanek bosych na tle dziejów zakonu Wioletta Engler s. 29-45
Kościół św. Jana Ewangelisty w Bartoszycach w latach 1945-1974 Krzysztof Bielawny s. 47-61
Ikonographie über Empfindlichkeit und religiöses Bewußtsein der Ermlandbewohner in der zeit der tridentinischen Reform Janusz Hochleitner s. 63-79
Piękno i prawda : papieże ostatniego półwiecza na temat sztuki Jerzy Szymik s. 83-87
Niektóre sposoby medialnego "wyjaśniania" Biblii Marek Karczewski s. 89-100
Średniowieczny dramat liturgiczny i jego oddziaływanie na współczesną liturgię Kościoła Piotr Towarek s. 101-111
Katecheta jako wychowawca gimnazjalistów Grzegorz Puchalski s. 113-139
Więź małżeńska fundamentem rozwoju wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej Mariusz Ostaszewski s. 141-151
Kryteria eklezjalności i zrzeszeń religijnych Jerzy Kułaczkowski s. 153-162
Matematyka i sztuka Cezary Orlikowski s. 165-176
Etyka obowiązku Maurycego Straszewskiego w dobie pozytywizmu Jan Jacek Pączkowski s. 177-189
Wartość czy godność człowieka? Roberta Spaemanna wizja godności ludzkiej Józef Kożuchowski s. 191-206
"Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej" : aspekty społeczno-ekonomiczne w wybranej publicystyce prasowej Stefan Ewertowski s. 207-231
"Sacrum" w sztuce - odbiorcy, "artyści", decydenci Jan Szafraniec s. 233-239
Doktryna konserwatorska a odbudowa miast Maria Lubocka-Hoffmann s. 241-249
Koncepcja państwa : czytając "Politykę" Arystotelesa Karol Jasiński s. 251-257
Współczesna medycyna a sztuka Jan Talar s. 259-266
Największy między Warmiakami... Jan Chłosta s. 269-274
"Commentary on the New Testament Use of the Old Testament", red. G. K. Beale, A. D. Carson, Nottingham 2007 : [recenzja] Marek Karczewski G. K. Beale (aut. dzieła rec.) A. D. Carson (aut. dzieła rec.) s. 275-277
"Historia brzydoty", pod red. Umberto Eco, Poznań 2007 : [recenzja] Beata Bociek Umberto Eco (aut. dzieła rec.) s. 279-283
"Kościół Jezusa a judaizm i poganie według ewangelisty Mateusza. Teologia narratywna", Zdzisław Żywica, Olsztyn 2006 : [recenzja] Marek Karczewski Zdzisław Żywica (aut. dzieła rec.) s. 285-287
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Nauka i sztuka" Piotr Radomski s. 289-292
Wykaz skrótów s. 293-294
Skorowidz geograficzny s. 295-300
Skorowidz nazw i nazwisk s. 301-315