Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
2014, Tom 13, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 9-10
Participation of Members of Polish Gymnastic Society "Sokol" in Rzeszow in Polish and International Sokol Slets until 1939 Maciej Huzarski Ewa Polak s. 13-28
Sport w Nowym Tomyślu do 1939 roku : (zarys problematyki) Tomasz Siwiński Maciej Łuczak s. 29-42
Wychowanie fizyczne i sport w działalności organizacji młodzieżowych i społecznych na wsi w województwie łódzkim w latach 1919-1939 Eligiusz Małolepszy s. 43-57
Women's World Games (1922-1934) Teresa Drozdek-Małolepsza s. 59-73
Zbigniew Czajkowski - praktyk i teoretyk szermierki Julian Jaroszewski Maciej Łuczak s. 75-98
Studium o początkach rozwoju piłki nożnej na Warmii i Mazurach (1945-1956) Marzena Jurgielewicz-Urniaż Jerzy Urniaż s. 99-111
Sport w działalności Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Polsce w latach 1975-1998 : zarys problematyki Daniel Bakota Arkadiusz Płomiński s. 113-123
Wybrane uwarunkowania rozwoju kultury fizycznej w województwie sieradzkim w latach 1975-1998 Daniel Bakota Arkadiusz Płomiński s. 125-138
Wpływ ilości podejmowanych działań ofensywnych i defensywnych na rezultat walki sportowej w taekwon-do Jacek Wąsik s. 141-147
The Impact of Compensation Exercises on the Muscle Imbalance at 15-Year-Old Students Peter Lopata s. 151-159
Obesity, the Pandemic of XXIst Century Iveta Cimboláková Peter Dombrovský Ništiar František Krzysztof Jakubowski Daniela Kuzmová Zuzana Küchelová Denisa Maceková Oliver Rácz s. 161-173
Biogram Mirosława Ponczka (1947-2014) Eligiusz Małolepszy s. 177-180
"Historia sportu. Na tle rozwoju kultury fizycznej", Wojciech Lipoński, Warszawa 2012 : [recenzja] Tomasz Jurek Wojciech Lipoński (aut. dzieła rec.) s. 181-184
"Sport w województwie częstochowskim w latach 1975-1998", Daniel Bakota, Częstochowa 2013 : [recenzja] Artur Pasko Daniel Bakota (aut. dzieła rec.) s. 185-187
Informacje dla autorów s. 189-191