Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
2009, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarys ewolucji sprzętu narciarskiego Leon Rak s. 11-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przyczynek do stanu badań nad historią Mazowsza - ze szczególnym uwzględnieniem dziejów kultury fizycznej do 1918 roku : zarys problematyki Jerzy Dżereń s. 23-35
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gniazdo "Sokoła" w Jordanowie - zarys dziejów Aleksander Wiecheć s. 37-53
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ myśli teoretycznej i praktycznej szkoleniowców węgierskich na sukcesy polskiej szermierki Maciej Łuczak s. 55-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sport kobiet mniejszości narodowych w Polsce w latach 1919-1939 Teresa Drozdek-Małolepsza s. 75-88
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybitni zawodnicy sportu motorowodnego i narciarstwa wodnego w Polsce Eligiusz Małolepszy s. 89-101
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kultura fizyczna w działalności Inspektorii Krakowskiej Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1992-2005 Jan Golis s. 103-117
  Zacytuj
 • Udostępnij
Historyczno-socjologiczne uwarunkowania kultury fizycznej Maorysów : na wybranych przykładach Dorota Pawlik s. 119-127
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój fizyczny zielonogórskich chłopców i dziewcząt w wieku 15 lat, w świetle wybranych czynników środowiskowych Ryszard Asienkiewicz Katarzyna Koziołkowska Józef Tatarczuk s. 131-147
  Zacytuj
 • Udostępnij
Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku 11-13 lat Inga Kordel s. 149-158
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metody oceny przygotowania fizycznego współczesnego piłkarza nożnego Wiesław Pilis Karol Pilis Robert Wąs s. 159-186
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ alkoholu na organizm sportowca Iwona Michalska Wiesław Pilis Anna Pilis Agnieszka Pilis s. 187-206
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kultura zdrowotna - wymiary edukacyjne : w kierunku odpowiedzialności za zdrowie Mirosław Kowalski s. 207-216
  Zacytuj
 • Udostępnij
Health and Health Behaviours of Youth from Selected City Agglomerations in Ukraine, Byelorussia and Lithuania Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 217-222
  Zacytuj
 • Udostępnij
Модель формирования базовых компонентов культуры у дошкольников в процессе физического воспитания L. D. Głazyrina T. A. Łopatik s. 223-230
  Zacytuj
 • Udostępnij
Образовательная среда как условие профессиональной подготовки педагога в системе дополнительного образования S. Y. Newdah s. 231-238
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rekreacyjne walory rzeki Dunajec w obszarze Pienińskiego Parku Narodowego Wiesław Pilis Marek Szambelan s. 241-254
  Zacytuj
 • Udostępnij
Turystyka w powiecie raciborskim w latach 1999-2007 Daniel Bakota s. 255-268
  Zacytuj
 • Udostępnij
Park Narodowy „New Forest" jako przykład ochrony przyrody dla rekreacji i turystyki w Zjednoczonym Królestwie Katarzyna Jasińska Norbert Jasiński Marek Szambelan s. 269-283
  Zacytuj
 • Udostępnij
O alpinizmie słów kilka napisanych na kanwie monografii autorstwa Ewy Roszkowskiej pt. "Alpinizm europejski 1919-1939. Ludzie - tendencje - osiągnięcia", Kraków 2007 Dobiesław Dudek Ewa Roszkowska (aut. dzieła rec.) s. 287-297
  Zacytuj
 • Udostępnij
Recenzja książki Jakuba Tyszkiewicza pt. "Dzieje Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1946-2006", Wrocław 2007 Marek Ordyłowski Jakub Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 299-302
  Zacytuj
 • Udostępnij