Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
2013, Tom 12, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 9
Stan badań nad dziejami kultury fizycznej na Śląsku : postulaty badawcze Marek Ordyłowski s. 13-19
Polska, niemiecka, czeska czy śląska kultura fizyczna? : próba podsumowania – refleksje nad wspólnymi badaniami Tomasz Jurek s. 21-32
Die Rolle der Körperkultur im Versöhnungsprozess zwischen Deutschland und Polen Norbert Urbainsky s. 33-39
Pogranicze mniejszości narodowych: niemieckiej, ukraińskiej i żydowskiej w kulturze fizycznej w Polsce przed 1939 r. Paweł Król Stanisław Zaborniak s. 41-57
Początki i rozwój polskiej kultury fizycznej na Górnym Śląsku do 1945 roku Mirosław Ponczek s. 59-91
Z dziejów ruchu sportowego na Śląsku w latach 1945–1989 Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy s. 93-110
Płetwonurkowanie w Polsce w latach 1970–2005 : rozwój organizacyjny i największe osiągnięcia sportowe Małgorzata Woltmann-Żebrowska s. 113-121
Sport w polityce władz partyjnych i państwowych w schyłkowym okresie Polski Ludowej (1980–1989) Michał Klisiński Marcin Szwaja s. 123-133
"Kultura fizyczna na Ziemi Kaliskiej w latach 1945–1998", Julian Jaroszewski, Konin 2012 : [recenzja] Daniel Bakota Julian Jaroszewski (aut. dzieła rec.) s. 137-138
"Piłka nożna kobiet w działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego Victoria SP nr 2 Sianów w latach 1997–2012", Artur Kita, Częstochowa 2013 : [recenzja] Arkadiusz Płomiński Artur Kita (aut. dzieła rec.) s. 139-140