Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
2010, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 7-8
Motywy uprawiania narciarstwa przez Polaków do 1914 r. Leon Rak s. 11-23
Rola ruchu sokolskiego w powstaniu harcerstwa na ziemiach polskich Zdzisław Pawluczuk s. 25-41
Związki sportowe oraz komitety wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego a rozwój sportu klubowego w Kielcach w latach 1918-1939 Ireneusz Ciosek s. 43-55
Narciarstwo kobiet w Polsce w latach 1919-1939 Teresa Drozdek-Małolepsza s. 57-71
Tenis stołowy nową ofertą sportowo-rekreacyjną w Akademickim Związku Sportowym w Polsce w latach 1926-1939 Wiesław Pięta s. 73-86
Mistrzostwa Świata Międzynarodowej Federacji w Zakopanem w 1929 r. i 1939 r. Maciej Baraniak s. 87-100
Stan badań nad dziejami ruchu sportowego w województwie częstochowskim w latach 1975-1998 Daniel Bakota s. 101-119
Rola Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w rozwoju kultury fizycznej i turystyki w środowisku wiejskim w Polsce w latach 1989-2008 Eligiusz Małolepszy s. 121-136
Geneza i działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gol" Częstochowa w latach 1996-2008 : zarys problematyki Artur Kita s. 137-149
Charakterystyka porównawcza zróżnicowania morfologicznego i typologicznego młodzieży akademickiej w Polsce (na przykładzie studentów i studentek wychowania fizycznego) Ryszard Asienkiewicz Grażyna Biczysko Józef Tatarczuk s. 153-170
Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zróżnicowanie cech somatycznych i proporcji ciała u studentek pochodzących ze środowiska wiejskiego Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 171-181
Zdrowie oraz fizjologiczne podstawy starości i fizycznego treningu rekreacyjnego Krzysztof Mizera Wiesław Pilis s. 183-203
Rola turystyki w życiu ludzi starszych Anna Pilis Karol Pilis Wiesław Pilis s. 205-227
Реализация активизирующей функции в управлении физическим воспитали дошкольников N. E. Własenka s. 229-236
The Methodical Maintenance of Independent Work in the Suplementary Professional Educational System S. I. Nevdakh s. 237-245
Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Drozdowskim w 80 rocznicę urodzin Ryszard Asienkiewicz s. 249-253
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Katedry Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w latach 1999-2009 Ryszard Asienkiewicz Grażyna Biczysko Ewa Skorupka s. 255-266
Über psycho-physiologische Wechselbeziehungen von Musik und Bewegung Norbert Urbainsky Małgorzata Woltmann-Żebrowska s. 269-285
O alpinizmie europejskim w latach 1919-1939 Ewa Roszkowska s. 289-304
Zapomniana książka Waleriana Kleckiego pt. "Gatunek i rasa", Wyd. Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1924 Andrzej Malinowski Walerian Klecki (aut. dzieła rec.) s. 305-307
Informacje dla Autorów s. 309-310