Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
2011, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 9
Początki rekreacji, wychowania fizycznego i sportu w Kielcach na przełomie XIX i XX stulecia Ireneusz Ciosek s. 13-26
Tenis ziemny kobiet w Polsce w okresie międzywojennym Teresa Drozdek-Małolepsza s. 27-42
Turystyka i krajoznawstwo w Związku Harcerstwa Polskiego w II Rzeczypospolitej Grażyna Biczysko s. 43-55
Wybrane uwarunkowania rozwoju sportu w województwie piotrkowskim w latach 1975-1998 w świetle prasy regionalnej Kamil Wodecki s. 57-79
Zarys działalności Częstochowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w latach 1976-1998 Daniel Bakota s. 81-94
Piłka nożna w województwie sieradzkim w latach 1989-1998 w świetle czasopisma "Nad Wartą" Arkadiusz Płomiński s. 95-107
Zmiany w zarządzaniu sportem w Polsce w latach osiemdziesiątych XX w. Artur Pasko s. 109-126
Geneza i działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego "Victoria SP2" Sianów w latach 1998-2008 : zarys problematyki Artur Kita s. 127-139
Funkcje samorządu terytorialnego w sferze kultury fizycznej (1999-2010) Michał Klisiński Marcin Szwaja s. 141-149
Rywalizacja Widzewa Łódź z drużynami piłkarskimi z Częstochowy w seniorskich rozgrywkach piłki nożnej mężczyzn w XX w. Rafał Jung s. 151-169
Sylwetki sportowe polskich olimpijczyków urodzonych na Kielecczyźnie Agata Rak s. 171-200
Monitorowanie wpływów i sympatii politycznych w Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej przez władze państwowe w województwie kieleckim po 1926 r. Ireneusz Ciosek s. 203-210
Rekreologie jako studijní obor, stav a tendence vývoje Tomáš Dohnal Vladimír Hobza s. 211-220
Komunikace s veřejností veřejných vysokých škol v České Republice Lenka Bartkova s. 221-234
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego" Ryszard Asienkiewicz s. 235-240
"Z dziejów kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach ościennych", Mirosław Ponczek, Sławomir Witkowski, Adam Fryc, Sosnowiec-Katowice-Dąbrowa Górnicza 2010 : [recenzja] Artur Kita Adam Fryc (aut. dzieła rec.) Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) Sławomir Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 243-245
"90 lat na śniegu. Historia Polskiego Związku Narciarskiego 1919-2009", Rafał Kołodziej, Kraków 2009 : [recenzja] Eligiusz Małolepszy Rafał Kołodziej (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Wyścig Pokoju w dokumentach władz partyjnych i państwowych 1948-1980", Artur Pasko, Kraków 2009 : [recenzja] Marek Szczerbiński Krzysztof Wasilewski Artur Pasko (aut. dzieła rec.) s. 251-256
"Dziennikarstwo sportowe. Praktyczny przewodnik", Phil Andrews, Kraków 2009 : [recenzja] Marek Szczerbiński Krzysztof Wasilewski Phil Andrews (aut. dzieła rec.) s. 257-261
"Unia Europejska i sport. Implikacje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla polskiego sportu", Jacek Foks, Warszawa 2006 : [recenzja] Marek Szczerbiński Krzysztof Wasilewski Jacek Foks (aut. dzieła rec.) s. 263-267
Informacje dla Autorów s. 269-270