Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
2017, Tom 16, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 7
Wychowanie fizyczne i sport w działalności Związku Strzeleckiego w województwie wołyńskim w latach 1921-1939 : zarys dziejów Daniel Bakota Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy s. 11-26
Polskie artystki w Olimpijskich Konkursach Sztuki i Literatury 1928-1948 Zbigniew Porada s. 27-53
Działalność sportowa żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych podczas internowania w Szwajcarii w latach 1940-1945 Leon Rak s. 55-71
Działalność sekcji kajakowej Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego (1993-2016) Miłosz Szczudło Iwona Tabaczek-Bejster Stanisław Zaborniak s. 73-93
Ways of improving physical activity of primary school children Nataliia Moskalenko Olena Vlasiuk s. 97-105
Aktywność fizyczna osób starszych jako działalność edukacyjno-interwencyjna Przemysław Hajduk Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska s. 109-121
Przyczyny i okoliczności powstawania urazowych obrażeń ciała mażoretek Grzegorz Cieślar Marta Motow-Czyż Jarosław Pasek Aleksander Sieroń s. 123-132
Theoretical and methodological principles of life quality model forming of different population groups Yulia Pavlova s. 133-141
Samoocena wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych studentów podstawą ewaluacji programu studiów kierunku turystyka i rekreacja Jarosław Nadobnik Maria Alicja Nowak Michał Tarnowski Wioletta Łubkowska s. 145-161
Informacje dla autorów s. 163-165