Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
2015, Tom 14, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 7-8
Jan Władysław Dawid i jego koncepcja zdrowia dziecka Marta Perkowska s. 11-25
The YMCA organisation and its physical education and sports activities in Europe during the First World War Tomáš Tlusty s. 27-44
Dokształcanie zawodowe krakowskich nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół średnich ogólnokształcących w latach 1918–1939 Ryszard Staroń s. 45-59
Sport balonowy w Polsce w okresie międzywojennym : zarys problematyki Marek Matuszelański s. 61-75
Problem bezpieczeństwa na letnich igrzyskach olimpijskich w okresie zimnej wojny, po wydarzeniach w Monachium w 1972 r. Artur Pasko s. 77-87
Turystyka i krajoznawstwo młodzieży szkolnej w polityce państwa w latach 1970–1980 w świetle czasopisma „Poznaj Swój Kraj” Fryderyk Sosnowski s. 89-100
Działalność Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w województwie sieradzkim w latach 1975–1990 Arkadiusz Płomiński s. 101-111
Geneza i rozwój speedrowera w Częstochowie (1994–2014) Daniel Bakota s. 113-122
Czynności zawodowe trenera karate kyokushin w opiniach trenerów Adrian Dobrzycki s. 125-138
Lifestyle and physical activity of primary school pupils Jiří Michal s. 141-149
Preferencje i aktywność turystyczna Polaków w wieku 50+ Joanna Górna s. 153-166
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego”, połączonej z jubileuszem 80 urodzin Profesora Andrzeja Malinowskiego (Zielona Góra, 16–17.09.2014) Ryszard Asienkiewicz s. 169-178
Informacja dla autorów s. 179-181