Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
2017, Tom 16, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 7-8
Gospodarka i polityka a szkolne wychowanie fizyczne w wybranych krajach europejskich i Polsce na przestrzeni dziejów Jerzy Urniaż s. 11-28
A Brief Comparison of Physical Education and Sport within the Czechoslovak and Polish YMCA in the Interwar Years Tomas Tlusty s. 29-45
Udział przedstawicieli mniejszości niemieckiej w igrzyskach olimpijskich w okresie Drugiej Rzeczypospolitej Marlena Wyskok s. 47-56
Promocja zdrowego stylu życia kobiet. Przykłady aktywności kobiet na podstawie „Bluszcza” i „Mojej Przyjaciółki” Tomasz Sumara s. 57-67
Wychowanie fizyczne i sport w Równem i w powiecie rówieńskim w latach 1921–1939 : zarys problematyki Daniel Bakota Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy Anatolii Tsos s. 69-84
Timeline of the World Polonia Winter Games (1986–2016) Leonard Nowak Maria Alicja Nowak s. 85-105
Особливості фізкультурно-спортивної діяльності в аспекті підготовки майбутніх учителів фізичної культури Сергій Kарасєвич s. 109-124
Dojrzewanie dziewcząt z województwa lubuskiego w kontekście wybranych czynników środowiskowo-społecznych Ryszard Asienkiewicz Izabela Jerzak Józef Tatarczuk Artur Wandycz s. 127-138
Znaczenie aktywności fizycznej i zalecane formy ćwiczeń ruchowych u kobiet w ciąży Katarzyna Adamczewska Nina Fuerst s. 139-151
Budowanie lojalności turystów wobec destynacji turystycznej poprzez event sportowy na przykładzie Poznań Półmaratonu Ewa Malchrowicz-Mośko Joanna Poczta s. 155-171
"Sport i wojna : losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej", Ryszard Wryk, Poznań 2016 : [recenzja] Iwona Górnicka Ryszard Wryk (aut. dzieła rec.) s. 175-178
Sprawozdanie z „12th International Session for Educators of Higher Institutes of Physical Education” 25.05.2017–1.06.2017, Międzynarodowa Akademia Olimpijska, Antyczna Olimpia, Grecja Ewa Malchrowicz-Mośko Joanna Poczta s. 179-180
Informacje dla autorów s. 181-183