Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
2014, Tom 13, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 9-10
Amazonki – geneza i rozwój jazdy konnej kobiet w Polsce (do 1939 r.) Renata Urban s. 13-30
Sport saneczkowo-bobslejowy w Zakopanem do 1939 roku Robert Krasowski Waldemar Nadolski Iwona Pezdan-Śliż Marta Przydział s. 31-43
Jewish Accommodations of Summer and Winter Tourism in the Interwar Period Robert Krasowski Waldemar Nadolski Iwona Pezdan-Śliż Marta Przydział s. 45-54
Polonijna turystyka z Niemiec do Polski w okresie międzywojennym XX wieku Tomasz Jurek s. 55-69
Sekcja Narciarska „Watra” Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Beskid Śląski” w Cieszynie w latach 1920(1921)–1950 Jerzy Kapłon s. 71-94
Kultura fizyczna w programach Łódzkiego Oddziału Związku Młodzieży Chrześcijańskiej (YMCA) w latach 1920–2002 Julian Jaroszewski Maciej Łuczak s. 95-113
Działacze społeczni, organizacja, szkolenie i efekty sportowe w piłce nożnej w województwie olsztyńskim (1957–1989) Marzena Jurgielewicz-Urniaż Jerzy Urniaż s. 115-128
Przyczynek do dziejów turystyki narciarskiej w województwie sieradzkim w latach 1975–1998 Eligiusz Małolepszy Arkadiusz Płomiński s. 129-141
The Effect of Manipulative, Movement and Preparatory Sports Games on Correction of Behavior Disorders in Integrated Elementary School Pupils with ADHD Erika Chovanová s. 145-156
Functional Fitness, Quality of Life and Living in the Moment, Senior Population Study Eva Litavcová Anna Pilis Ivan Uher s. 157-166
Masa ciała a wskaźniki wagowo-wzrostowe otyłych mężczyzn Witold Jarmołowicz Katarzyna Kaczmarzyk Cezary Michalski Karol Pilis Anna Pilis Wiesław Pilis Krzysztof Stec Michał Zych s. 167-176
Zróżnicowanie oraz współzależność cech somatycznych i zdolności motorycznych dzieci zamieszkujących środowiska o różnym stopniu zurbanizowania Ryszard Asienkiewicz Artur Wandycz s. 177-196
Poziom wybranych cech somatycznych, subiektywnej oceny zdrowia i sprawności fizycznej u studentów Instytutu Kultury Fizycznej i Turystyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Joanna Połacik Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 197-212
Trasy turystyczno-rekreacyjne i dydaktyczne w obrębie Częstochowy na przełomie XX i XXI wieku Daniel Bakota s. 215-226
Filozoficzne i religijne przesłania wychowania fizycznego w starożytnych Indiach Jerzy Kosiewicz Piotr Rymarczyk Suresh H. Deshpande (aut. dzieła rec.) s. 229-231
"Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939. T. 1-6", Stanisław Zaborniak, Rzeszów-Lublin 2011-2012 : [recenzja] Tomasz Jurek Stanisław Zaborniak (aut. dzieła rec.) s. 233-235
IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie Eligiusz Małolepszy s. 237-241
Jubileusz 10-lecia Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (2004–2014) Daniel Bakota Eligiusz Małolepszy s. 243-253