Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
2005, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Eligiusz Małolepszy Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 5
Piłka nożna w Sosnowcu pod obcym panowaniem (1902-1918) Mirosław Ponczek s. 9-15
Towarzystwa Gimnastyczne "Sokół" Okręgu Lubelskiego w latach 1905-1939 Zdzisław Pawluczuk s. 17-40
Związki Józefa Piłsudskiego z kulturą fizyczną od odzyskania niepodległości do przewrotu majowego Dobiesław Dudek s. 41-56
Polityka władz II Rzeczypospolitej wobec wychowania fizycznego i sportu na wsi Eligiusz Małolepszy s. 57-65
Zarys dziejów rozwoju sportu tenisowego w Sopocie Mariusz Gizowski s. 67-80
Przejawy działalności sportowej w wojskowych obozach dla internowanych (1939-1944) Bernard Woltmann s. 81-86
Działalność Stowarzyszenia Idōkan Polska oraz Polskiej Unii Kobudō i Aikibudō w latach 1987-2000 Wojciech J. Cynarski s. 87-95
Jeździectwo w działalności wychowawczej drużyn kawalerii harcerskiej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989-2000) Maciej Droń s. 97-106
Rozwój fizyczny populacji dzieci Zielonej Góry w świetle wybranych zmiennych społecznych Ryszard Asienkiewicz s. 109-118
Z badań związków cech somatycznych i sprawności motorycznej dzieci Zielonej Góry Ryszard Asienkiewicz s. 119-127
Comparison of dynamics of development of physical height, mass and explosive power capacity of lower limbs in boys from the Olomouc region and Zielona Góra Ryszard Asienkiewicz Miroslav Kopecký s. 129-136
Assessment of hypermobility and muscular stiffness in children of younger and older school age Miroslav Kopecký s. 137-144
Budowa somatyczna młodych wioślarzy i wioślarek polskich Justyna Forjasz s. 145-153
Subiektywne mierniki stanu zdrowia studentek Uniwersytetu Opolskiego Romana Chmara-Pawlińska Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 155-160
Zależność struktury wewnętrznej populacji opolskiej od przyczyn zgonów wynikających z chorób sercowo-naczyniowego Romana Chmara-Pawlińska s. 161-169
Elementy prozdrowotnego stylu życia studentów kierunków nauczycielskich na tle oddziaływań edukacyjnych Mirosław Kowalski Paweł Kowalski Wojciech Malinowski s. 171-184
Nawyki żywieniowe kobiet w różnych grupach wiekowych Maria E. Pyzik Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 185-191
Профессиональные представления о субъектно-деятельностных качествах учителя физической культуры начальной школы Н. Н. Азарко s. 193-196
Способы организации речевого взаимодействия младших школьников на уроках иностранного языка по теме "Спорт" Леонид Силицкий s. 197-200
Poetic Impulse as Means to Produce Healthier Communication in English Yury Maslov s. 201-208
Aspekty motywacyjno-emocjonalne uprawiania turystyki Tomasz Gabryś Maria Kasperczyk Tomasz Pilis Ryszard Pluta s. 211-221
Rekreacyjna aktywność ruchowa byłych sportowców i skutki z niej wypływające Tomasz Gabryś Anna Michalik Tomasz Pilis Karol Pilis Wiesław Pilis Ryszard Pluta Zbigniew Wroński s. 223-232
Atrakcyjność turystyczna szlaków wokół Góry Zborów Tomasz Gabryś Anna Michalik Wiesław Pilis Karol Pilis Tomasz Pilis Katarzyna Pilis Ryszard Pluta s. 233-244
"Olimpiady. Historia - dyscypliny - słynni zawodnicy - rekordy", Clive Clifford, Warszawa 2004 : [recenzja] Mirosław Ponczek Clive Clifford (aut. dzieła rec.) s. 247-249
Noty o Autorach s. 251-252
Informacje dla Autorów s. 253-254