Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
2016, Tom 15, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 9-10
Nieobecność sportu i olimpizmu w historiografii uniwersalnej Wojciech Lipoński s. 13-33
Wspinaczka sportowa konkurencją olimpijską? Śladami starań o miejsce w programie igrzysk Ewa Roszkowska Tomasz Ręgwelski s. 35-49
Recreational and Sports Activity of Prison System Employees in Poland in the Interwar Period Renata Urban s. 51-68
Timeline of the Summer World Polonia Games (1934–2015) Leonard Nowak Maria Alicja Nowak s. 69-87
„Przegląd Sportowy” jako informator i propagator sportu kobiet w Polsce w roku wybuchu II wojny światowej (1939 r.) Teresa Drozdek-Małolepsza s. 89-110
Przygotowania polskich sportowców do startu w igrzyskach olimpijskich 1940 roku Ryszard Wryk s. 111-119
Skiing, Mountaineering and Mountain Tourism Practiced by the Soldiers of the Polish 2nd Rifle Division during the Internment in Switzerland between 1940–1945 Leon Rak s. 121-131
Uczestnictwo zawodników Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w letnich igrzyskach olimpijskich w latach 1976–1988 Daniel Bakota Arkadiusz Płomiński s. 133-144
Zjawisko wypalenia zawodowego wśród nauczycieli wychowania fizycznego Agata Gdaniec Danuta Umiastowska s. 147-156
Principles of Nutrition in Sports Training and Health Training Katarzyna Sygit s. 157-167
Wpływ 8-tygodniowego treningu według metodyki CrossFit® na skład ciała osób dorosłych Błażej Cieślik tomasz Kuligowski Tomasz Rutkowski s. 169-179
Influence of Physical Activities on Stress Reduction among Third Age University Students Maria Blahutkova Hana Lepkova Marta Muchova Svatava Novakova s. 183-193
Recenzja monografii wieloautorskiej pod redakcją naukową Jerzego Kosiewicza, Eligiusza Małolepszego i Teresy Drozdek-Małolepszej: Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki, Częstochowa 2016, ss. 324 Teresa Drozdek-Małolepsza Jerzy Kosiewicz Eligiusz Małolepszy s. 197-203
Sprawozdanie z XXIII Międzynarodowego Seminarium Studiów Olimpijskich dla Studentów Podyplomowych, 1–30 września 2016 r. (Olimpia – Grecja) Ewa Malchrowicz-Mośko Mateusz Rozmiarek Joanna Śrubarczyk s. 205-209
Informacje dla autorów s. 211-213