Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
2015, Tom 14, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 9-10
Rozwój szkolnego wychowania fizycznego na przestrzeni dziejów w Polsce a współczesny problem jego unikania Marzena Jurgielewicz-Urniaż Jerzy Urniaż s. 13-26
Teoretycy i praktycy szermierki w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Galicji Gabriel Szajna s. 27-44
Wewnętrzne uwarunkowania działalności organizacyjnej Sekcji Narciarskiej I Lwowskiego Klubu Sportowego „Czarni” w latach 1920–1939 Leon Rak s. 45-59
Marsz Szlakiem Mierosławskiego jako największe zawody sportu marszowego w Wielkopolsce w II RP Aleksy Chmiel s. 61-72
Women’s sport in Poland in the light of “Przegląd Sportowy” [Sports Review] magazine (1933) Teresa Drozdek-Małolepsza s. 73-91
Uwarunkowania rozwoju wychowania fizycznego i sportu w środowisku szkolnym na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1950 Ryszard Stefanik s. 93-109
Turystyka w działalności Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w latach 1946–1976 Marta Przydział Rafał Szubert s. 111-121
Współzawodnictwo sportowe w ruchu spartakiadowym w Polsce na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku Barbara Pędraszewska-Sołtys s. 123-134
Przygotowanie i udział reprezentacji Polski w I Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich – Örnsköldsvik 1976 r. Arkadiusz Płomiński s. 135-142
Joachim Halupczok jako legenda polskiego kolarstwa – od sukcesów do tragicznego finału kariery sportowej Daniel Bakota s. 143-152
Syndrom Syzyfa a wynik sportowy : perspektywa analizy transakcyjnej Jarosław Jagieła s. 155-167
"Kata" – formy techniczne w nauczaniu karate Wojciech J. Cynarski s. 171-182
New trends of physical activity in health education Alena Bukova Agata Horbacz s. 185-196
Monitoring the quality of life of adolescents through questionnaires of SQUALA Maria Kalinkova Janka Kanasova Ľubomír Paska s. 197-205
O badaniach Grzegorza Nowickiego stratyfikacji rozwoju fizycznego dziecka wiejskiego Andrzej Malinowski Stanisław Nowak s. 207-218
Promocja sportu i zdrowego stylu życia w działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu na przykładzie kampanii „Miesiąc dla Zdrowia” 1996–2014 Ryszard Kowalski Paulina Tomczykowska s. 219-232
Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie nt. „Sport i turystyka w świetle nauk społecznych: historia, stan obecny i wyzwania” (7–9.09.2015 r., Złoty Potok) Jerzy Chełmecki s. 235-239
Informacje dla autorów s. 241-243