Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
2017, Tom 16, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 7
Profesor dr hab. Jerzy Gaj (1929–2016) : wybitny historyk kultury fizycznej Leonard Nowak Maciej Łuczak s. 11-26
Programy wychowania fizycznego i ich realizacja w państwowych szkołach średnich ogólnokształcących Krakowa w latach 1918–1932 Ryszard Staroń s. 27-44
Wychowanie fizyczne i sport w Łucku i w powiecie łuckim w latach 1921–1939 : zarys problematyki Daniel Bakota Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy s. 45-61
Wychowanie fizyczne i sport w działalności Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa w latach Drugiej Rzeczypospolitej Aleksy Chmiel s. 63-95
Strategie radzenia sobie ze stresem u mężczyzn uprawiających narciarstwo ekstremalne Lesław Kulmatycki Michał Rowiecki s. 99-111
Konsumpcja sportowa i zainteresowanie kobiet sportem Joanna Gałaś Michał Lenartowicz Natalia Organista s. 113-130
Zawodnicy kadry Polski seniorów i ich recepcja karate według wywiadów bezpośrednich Wojciech J. Cynarski Marta Niewczas s. 131-142
Life Satisfaction of Physical Education Teachers in Relation to Teaching One or Two Subjects and to Extracurricular Sports Activities Lucia Petričková Klaudia Zusková s. 145-157
Czwórbój lekkoatletyczny uczniów klas V Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie jako wskaźnik ich sprawności motorycznej Iwona Godlewska Marzena Jurgielewicz-Urniaż s. 159-170
"Szermierka w Koninie na przełomie XX i XXI wieku. Koniński Klub Szermierczy 1966–2016", Maciej Łuczak, Konin 2016 : [recenzja] Renata Urban Maciej Łuczak (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Od Alojzego Ehrlicha do Natalii Partyki. Współzawodnictwo sportowe 1932–2016", Wiesław Pięta, Częstochowa 2016 : [recenzja] Dariusz Słapek Wiesław Pięta (aut. dzieła rec.) s. 177-184
Informacje dla autorów s. 185-187