Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
2012, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 9-10
Sport strzelecki kobiet w Polsce w okresie międzywojennym Teresa Drozdek-Małolepsza s. 13-25
Wychowanie fizyczne i sport na wsi w świetle czasopisma "Raz, Dwa, Trzy" (1931-1939) Eligiusz Małolepszy s. 27-37
Zarys dziejów sportu w Bodzentynie w latach 1945-1998 ze szczególnym uwzględnieniem działalności Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Jodła" Bodzentyn Agata Rak s. 39-51
Geneza i rozwój Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu w latach 1974-2011 Artur Kita s. 53-65
Działalność Wojewódzkiej Federacji Sportu w Sieradzu w latach 1976-1991 Arkadiusz Płomiński s. 67-79
Lekkoatletyka na polonijnych igrzyskach sportowych w Polsce w latach 1934-2011 Małgorzata Woltmann-Żebrowska s. 83-98
Bojkot igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 r. przykładem wykorzystania sportu w celach politycznych w świetle wybranych źródeł drukowanych Tomasz Matras s. 99-113
Społeczno-polityczne aspekty sportu w ZSRR i krajach bloku socjalistycznego do 1989 r. Artur Pasko s. 115-130
Wpływ rodzaju stosowanej diety i aktywności ruchowej na masę ciała i funkcjonowanie organizmu Anna Pilis Karol Pilis Wiesław Pilis s. 133-150
Zależności między zmianami zwyrodnieniowymi narządu ruchu a stopniem sprawności osób w wieku starszym Marta Motow-Czyż s. 151-157
Uczestnictwo w pozaszkolnej aktywności ruchowej młodzieży z Częstochowy Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 159-168
Туризм как вид физической культуры молодежи в современных условиях жизнедеятельности Andriej A. Glazyrin Larysa D. Glazyrina Tatiana A. Lopatik s. 169-175
Управление развитием оздоровительной среды в системе образования взрослых Tatiana A. Lopatik Tatiana V. Zubko s. 177-183
К вопросу об использовании подвижных игр в семье, воспитывающей детей и подростков Svietlana N. Kurovskâ s. 185-189
"Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce, t. 1: Dzieje kultury fizycznej i turystyki w Polsce w końcu XIX i XX wieku", Teresa Drozdek-Małolepsza, Częstochowa 2011 : [recenzja] Ireneusz Ciosek Teresa Drozdek-Małolepsza (aut. dzieła rec.) s. 193-198
"Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce, t. 2: Kultura fizyczna i turystyka w Polsce w latach 1989-2010. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania kultury fizycznej i turystyki", Teresa Drozdek-Małolepsza, Joanna Rodziewicz-Gruhn, Częstochowa 2011 : [recenzja] Ireneusz Ciosek Teresa Drozdek-Małolepsza (aut. dzieła rec.) Joanna Rodziewicz-Gruhn (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"40-lecie Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach", Mirosław Ponczek, Katowice 2010 : [recenzja] Daniel Bakota Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej", Kazimierz Obodyński, Paweł Król, Wojciech Bajorek, Rzeszów 2012 : [recenzja] Iwona Pezdan-Śliż Wojciech Bajorek (aut. dzieła rec.) Paweł Król (aut. dzieła rec.) Kazimierz Obodyński (aut. dzieła rec.) s. 209-210
"Kultura fizyczna w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej", Leonard Nowak, Przemysław Pieczyński, Renata Urban, Gorzów Wielkopolski 2012 : [recenzja] Artur Kita Leonard Nowak (aut. dzieła rec.) Przemysław Pieczyński (aut. dzieła rec.) Renata Urban (aut. dzieła rec.) s. 211-213
Informacje dla Autorów s. 215-216