Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
2016, Tom 15, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 7
Znaczenie wychowania zycznego w polskim systemie penitencjarnym w dwudziestoleciu międzywojennym Renata Urban s. 11-27
Akademicki Związek Sportowy przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie – zarys działalności Patryk Tomaszewski s. 29-43
„Przegląd Sportowy” jako informator i propagator sportu kobiet w Polsce w roku olimpijskim (1936) Teresa Drozdek-Małolepsza s. 45-61
Nadzór operacyjny Służby Bezpieczeństwa nad ruchem sportowym w Polsce Ludowej w latach osiemdziesiątych Marek Ordyłowski Leonard Szymański s. 63-76
Chess in the Częstochowa Voivodeship in the years 1975–1998 Daniel Bakota s. 77-88
Wybitni trenerzy medalistów olimpijskich – absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Julian Jaroszewski Maciej Łuczak s. 89-106
Satysfakcja z wyboru studiów a zamierzenia zawodowe studentów wychowania zycznego Leonard Nowak Maria Alicja Nowak Mariola Radzińska s. 109-124
Miejsce turystyki sportowej w kulturze fizycznej Ewa Malchrowicz-Mośko Joanna Poczta s. 125-139
"Z dziejów sportu i turystyki w działalności Krajowego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w latach 1975–2015", Eligiusz Małolepszy, Daniel Bakota, Teresa Drozdek-Małolepsza, Arkadiusz Płomiński, Częstochowa 2016 : [recenzja] Tomasz Jurek Daniel Bakota (aut. dzieła rec.) Teresa Drozdek-Małolepsza (aut. dzieła rec.) Eligiusz Małolepszy (aut. dzieła rec.) Arkadiusz Płomiński (aut. dzieła rec.) s. 143-146
Informacje dla autorów s. 147-149