Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
2013, Tom 12, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 9-10
Oddział Narciarski Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół-Macierz" - Lwów (1892-1939) : zarys problematyki Aleksander Wiecheć s. 13-25
Początki saneczkarstwa w Galicji (1900-1914) Paweł Król Waldemar Nadolski s. 27-44
Skoki narciarskie w Polsce (1907-1939) Paweł Król Stanisław Zaborniak s. 45-61
Sport kobiet w Polsce w latach 1921-1922 w świetle czasopisma "Przegląd Sportowy" Teresa Drozdek-Małolepsza s. 63-72
Marsz zimowy "Huculskim Szlakiem II Brygady Legionów Polskich" 1934-1939 Dariusz Dyląg s. 73-86
Rozwój bazy materialnej gier sportowych w Polsce w latach 1945-1975 Michał Skalik s. 87-98
Piśmiennictwo z zakresu dziejów Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Polsce po 1945 roku Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy s. 99-109
Działalność Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w południowo-wschodniej Polsce w latach 1975-1988 : zarys problematyki Daniel Bakota Artur Kita Eligiusz Małolepszy Arkadiusz Płomiński s. 111-123
Sport w działalności Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu w latach 1999-2011 : zarys dziejów Daniel Bakota Eligiusz Małolepszy Arkadiusz Płomiński s. 125-135
Poziom rozwoju somatycznego studentów i studentek wychowania fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie Ryszard Asienkiewicz s. 139-160
Wpływ poliestru na zdrowie człowieka Wiesław Pilis Michał Zych s. 161-171
Diagnoza nawyków żywieniowych studentów różnych kierunków studiów w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Joanna Połacik Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 173-191
Wpływ 6-miesięcznego pobytu wysokogórskiego na skład ciała i wydolność fizyczną żołnierzy Łukasz Choła Wiesław Pilis Anna Pilis Michał Zych s. 193-202
Overweight in Relation to Motor Activity and Stress Level of University Students Peter Bakalár Mirianna Brtková Alena Buková Martina Hančová Ľubomír Vojtaško Klaudia Zusková s. 203-215
Case Study of Influence of Special Strength and Cardio Training on Local Reduction of Subcutaneous Fatty Tissue in the Abdomen Area Rastislav Feč Karol Feč Jozef Mihaľ s. 217-224
The Night-Eating Syndrome, Physical Activity and BMI Relationship in University Students Alena Buková Martina Hančová Kvetoslava Rimárová Ivan Uher s. 225-234
Bernard Woltmann (1932-2013) Tomasz Jurek s. 237-244
"Sport jeździecki w Polsce w latach 1945-1989", Renata Urban, Gorzów Wielkopolski 2013 : [recenzja] Daniel Bakota Renata Urban (aut. dzieła rec.) s. 245-246
"Zarys historii sportu", Jerzy Chełmecki, Sławomir Wilk, Warszawa 2013 : [recenzja] Eligiusz Małolepszy Jerzy Chełmecki (aut. dzieła rec.) Sławomir Wilk (aut. dzieła rec.) s. 247-248
Informacje dla autorów s. 249-251