Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
2007, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 7
"Turysta" - pierwszy polski miesięcznik poświęcony turystyce Artur Kurek s. 11-24
Kultura fizyczna i turystyka na wsi w Polsce w świetle czasopisma "Drużyna" w latach 1912-1920 Eligiusz Małolepszy s. 25-34
Rada Naukowa Wychowania Fizycznego wobec wychowania fizycznego i sportu kobiet (1927-1939) – zarys problematyki Teresa Drozdek-Małolepsza s. 35-42
Piłka nożna w Sosnowcu w okresie II wojny światowej Mirosław Ponczek s. 43-53
Gorzowscy olimpijczycy (l988-2004) Zbigniew Szafkowski s. 55-63
"Kultura fizyczna a Kościół rzymskokatolicki. Antyk - XX wiek", Mirosław Ponczek, Częstochowa 2004 : [recenzja] Eligiusz Małolepszy Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) s. 65-67
Charakterystyka morfologiczna młodzieży Uniwersytetu Zielonogórskiego w świetle uwarunkowań środowiskowych Ryszard Asienkiewicz s. 71-79
Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Ryszard Asienkiewicz Józef Tatarczuk Artur Wandycz s. 81-87
Charakterystyka wysokości i proporcji wagowo-wzrostowych kobiet między 20 a 75 rokiem życia Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 89-93
Gra z młodzieżą wokół wartości zdrowie : dyskurs (nie)oczekiwany o mass mediach Mirosław Kowalski Paweł Kowalski Wojciech Malinowski s. 95-105
Zdrowotne znaczenie współczesnych form rekreacji ruchowej podejmowanych przez ludzi w różnym wieku w Polsce Larysa Glazyrina Wiesław Pilis Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 107-117
Wyobrażenie o wypoczynku na różnych kontynentach wśród młodzieży gimnazjalnej środowiska wiejskiego Józef Langfort Tomasz Pilis Agnieszka Pilis Wiesław Pilis Ryszard Zarzeczny s. 119-126
Rekreacja uczniów szkół częstochowskich - potrzeby a możliwości ich realizacji Maria E. Pyzik Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 127-134
Konsekwencje wypadków turystycznych i rekreacyjnych Mikołaj Czochara Anna Michalik Barbara Nowak Wiesław Pilis Karol Pilis Tomasz Pilis Ryszard Pluta s. 135-152
Differentiated approach to teaching play activity to children of infant and preschool age with a hearing disorder Svietlana N. Feklistova s. 153-158
Speech activation of the senior preschool age children with intellectual disorder in conditions of the specific motor activity Olga Vladimirovna Mamonko s. 159-167
Walory turystyczne gminy Baranów Cezary Michalski Dorota Zarzeczna Ryszard Zarzeczny Wojciech Żyłka s. 171-181
Walory turystyczne gminy Ogrodzieniec Eugeniusz Gurgul Joanna Rodziewicz-Gruhn Anna Zelga-Szmidla s. 183-187
Walory turystyczne Zelowa Eugeniusz Gurgul Oksana Seroka Dorota Zarzeczna s. 189-193
Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko Larysa Glazyrina Eugeniusz Gurgul Oksana Seroka s. 195-199
Możliwości turystyczne i regionalizm miasta i gminy Koziegłowy Larysa Glazyrina Cezary Michalski Dorota Zarzeczna Ryszard Zarzeczny s. 201-213
Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Larysa Glazyrina Cezary Michalski Dorota Zarzeczna s. 215-223
Speleologia na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Eugeniusz Gurgul Anna Zelga-Szmidla s. 225-229