Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna
2016, Tom 15, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 7
Polscy artyści na igrzyskach olimpijskich Artur Pasko s. 11-23
Działalność Kontrwywiadu Służby Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku w zakresie turystyki zagranicznej i międzynarodowych kontaktów sportowych 1957–1970 Marek Ordyłowski Leonard Szymański s. 25-44
Przegląd zagadnień sportowych na łamach „Dziennika Polskiego” w latach 70. XX stulecia Renata Knyspel-Kopeć s. 45-59
Powstanie i początki działalności Studenckiego Klubu Balonowego w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (1975–1980) Marek Matuszelański s. 61-75
Tourist, ecological and recreational behaviours in leisure time – contribution to the sociology of leisure Wojciech J. Cynarski Renata Grzywacz s. 79-87
Physical Education in schools for various age groups, in Przemyśl district Justyna Lenik s. 91-104
"Życie sportowe w Drugiej Rzeczypospolitej: Sukcesy, ciekawostki, sensacje", Krzysztof Szujecki, Warszawa 2012 : [recenzja] Grzegorz Wieczorek Krzysztof Szujecki (aut. dzieła rec.) s. 107-112
Report about the 7th conference of international society for the social sciences of sports Andrzej Pawłucki s. 113-114
Informacje dla autorów s. 115-117