Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Творчество Пушкина болдинской осени 1830 года как проблемно-художественный цикл : сентябрь : статья вторая Рита Поддубная s. 3-44
Twórczość Michała Lermontowa w ocenie S. P. Szewyriowa Małgorzata Wilczyńska-Fiksińska s. 45-57
Родовая специфика стихотворного сказа и некоторые вопросы типологии форм "неавторского" повествования : на материале русской классической поэзии Игорь Васильев s. 59-77
"Sny Czanga" Iwana Bunina Anna Paszkiewicz s. 79-90
Z zagadnień czasu i przestrzeni w opowieści W. Wieriesajewa "Ku życiu" Krystyna Stefaniak s. 91-99
Pejzaż impresjonistyczny we wczesnej prozie S. N. Siergiejewa-Ceńskiego Teresa Walczyk s. 101-119
Obraz asocjacyjny : przedmiotowość i metaforyczność w poezji akmeistów Eulalia Papla s. 121-136
Felietony Walentyna Katajewa lat dwudziestych Danuta Dąbrowska s. 137-150
Narrator i narracja w powieści Jurija Oleszy "Zawiść" Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz s. 151-164
Perspektywa narracyjna w powieściach Michała Bułhakowa Justyna Karaś s. 165-181
Panoramiczno-epickie powieści I. Erenburga "Burza" i "Dziewiąta fala" Andrzej Jankowski s. 183-201
Наименования спортсменов в речи спортивных комментаторов : на материале русского и польского языков Казимеж Величко s. 203-210
О профессиональной направленности в обучении письменной речи студентов языковых вузов Людмила Чернявская s. 211-219