Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
О лингвистической природе категории "образа автора" Неонила Бойко s. 3-12
Rosyjski poemat romantyczny w kontekście genologicznym Zygmunt Zbyrowski s. 13-37
Problem profesji literata, literatury i czytelnictwa w polskim i rosyjskim szkicu fizjologicznym w latach trzydziestych-czterdziestych XIX wieku Grażyna Jatczak s. 39-50
Ф. М. Достоевский и Т. Г. Шевченко Рита Поддубная s. 51-77
Герой времени и человек времени Александр Гуторов s. 79-100
Koncepcja języka Wielemira Chlebnikowa Hanna Prosnak s. 101-109
Filozoficzne i kulturowe podstawy sztuki w ujęciu Anatola Łunaczarskiego Anna Maciejewska-Jamroziakowa s. 111-134
Способы проявления авторского начала в ранней драматургии В. В. Вишневского Чеслава Гурдек-Стемпень s. 135-150
Dźwięk, zapach i palenie papierosów : znamiona stylu Jurija Kazakowa Michael Pursglove s. 151-160
Przyimek jako uzupełniający środek nominacji językowej Tomasz Wójcik s. 161-167
Problemy pisowni nazw geograficznych Polski w języku rosyjskim Maria Dauksza-Krupińska s. 169-182
O kompresji strukturalnej w zakresie polskiej i rosyjskiej terminologii językoznawczej Andrzej Sitarski s. 183-191
Основные виды и функции наглядности в лингводидактике Антони Маркунас s. 193-200