Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Misterium-buffo" W. Majakowskiego : z zagadnień typologii rosyjskiego dramatu modernistycznego Halina Chałacińska-Wiertelak s. 3-12
Interpretacja translatorska w polskiej serii tłumaczeń "Dwunastu" A. Błoka Anna Legeżyńska s. 13-25
Wczesna rosyjska proza radziecka i Rewolucja Październikowa Jerzy Litwinow s. 27-39
Przeobrażenia modelu komunikacji filmowej w kinie radzieckim lat dwudziestych Marek Hendrykowski s. 41-53
Z dziejów badań nad literaturą polską w Związku Radzieckim Jerzy Świdziński s. 55-68
Wpływ Rewolucji Październikowej na twórczość modernistów bułgarskich Bogdan Krupski s. 69-82
Советское переводоведение за 60 лет Леонтий Миронюк Светлана Миронюк s. 83-91
O wzajemnym oddziaływaniu języka rosyjskiego i innych języków narodów Związku Radzieckiego Tadeusz Kuroczycki s. 93-103
Substytucja samogłosek w wyrazach zapożyczonych z języka angielskiego przez język rosyjski po Rewolucji Październikowej Marian Wójtowicz s. 105-110
О некоторых путях повышения эффективности процесса обучения русскому языку как иностранному на филологических факультетах Людмила Чернявская s. 111-119
Psychologiczne koncepcje radzieckiej glottodydaktyki Władysław Woźniewicz s. 121-130
Z historii glottodydaktyki w Związku Radzieckim Antoni Markunas Mikołaj Stefaniszyn s. 131-138