Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Сюжет и диалог в "Евгении Онегине" Пушкина, "Шинели" Гоголя и "Бесах" Достоевского Дьюла Кирай s. 3-15
Некоторые особенности системы повествования в романах Достоевского Пранас Гражис s. 17-37
Архитектоника русского симболистского романа : част II : Андрей Белый Степан Ильев s. 39-54
Legenda apokryficzna na warsztacie pisarskim Aleksego Remizowa Anna Woźniak s. 55-64
Peregrynacje Aleksego Remizowa : o czasoprzestrzeni na podstawie opowiadania "W niewoli" Halina Waszkielewicz s. 65-74
Сказ в повести Леонида Леонова "Петушихинский пролом" Чеслав Андрушко s. 75-90
Опыт лингвистического анализа стихотворения Э. Багрицкого "Происхождение" Александр Финкель s. 91-115
Monolog i dialog w dramatach Konstantego Trieniowa Wojciech Gorczyca s. 117-132
Štirský i Toyen : o głównych tendencjach w czeskiej sztuce lat trzydziestych Barbara Mytko s. 133-145
Rosyjskie i polskie inspiracje moderny słoweńskiej Aleksandra Stankowicz s. 147-153
Rola Elizawety Bagriany w przełomie antymodernistycznym w Bułgarii Hanna Dolata s. 155-162
Словообразовательная структура прилагательных с индоевропейским формантом *-lo в истории русского языка Эмилия Балалыкина s. 163-175
Теоретические проблемы морфологической категории числа существительных и ее функциональный аспект Лилия Быкова s. 177-190
Об универбации в аспекте омонимии Ежи Калишан s. 191-195
Zjawisko homonimii w polskiej i rosyjskiej terminologii językoznawczej Andrzej Sitarski s. 197-201
Сочетаемость имен существительных со значением эмоционального состояния и отношения Миколай Мартысюк s. 203-214
Анализ сочетаемости прилагательного "тонкий" : на материале современных толковых словарей русского языка Войцех Каминьски s. 215-227