Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Opowieści Biełkina" A. S. Puszkina jako cykl nowelistyczny Teresa A. Kaczkowska s. 3-14
Mikołaj Nadieżdin - krytyk A. S. Puszkina Małgorzata Wilczyńska-Fiksińska s. 15-28
Герой и его литературное развитие : отражение "Выстрела" в творчестве Достоевского Рита Поддубная s. 29-41
Sposób funkcjonowania kategorii rytmu w dramatach Leonida Andrejewa Halina Chałacińska-Wiertelak s. 43-58
Opowiadanie Aleksandra Grina "Złodziej w lesie" Jerzy Litwinow s. 59-67
Parodyjność w twórczości Michała Bułhakowa Justyna Karaś s. 69-78
Pośrednictwo Rosji w recepcji literatury polskiej w Bułgarii na początku XX wieku Bogdan Krupski s. 79-85
Radziecka rosyjska proza dziecięca i młodzieżowa o tematyce współczesnej w Polsce w latach 1945-1965 Halina Wiatr s. 87-100
К проблеме трансформации поэтического идиолекта : на материале русских и украинских переводов лирики Адама Мицкевича Леонтий Миронюк Светлана Миронюк s. 101-113
О некоторых французских заимствованиях в русском и сербохорватском языках Мария Магдалена Калиневич s. 115-122
К определению словообразовательного статуса некоторых интернациональных препозитивных элементов в современном русском языке Ежи Калишан s. 123-133
Wpływy języka rosyjskiego na system gramatyczny polszczyzny XIX i początków XX wieku w świetle ówczesnych źródeł poprawnościowych Tadeusz Kuroczycki Wojciech Ryszard Rzepka s. 135-163
К вопросу об аффиксоидах имен прилагательных в современном русском языке Эдвард Секежицки s. 165-172
Контакты языков в процессе заимствования слов русским языком из английского Мариан Вуйтович s. 173-178
Sposoby wyrażenia kategorii strony w języku rosyjskim i polskim w ujęciu konfrontatywnym : na materiale "Eugeniusza Oniegina" A. S. Puszkina i "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza Leonard Zabrodzki s. 179-195
10 lat filologii rosyjskiej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1965-1975) Halina Pańczyk s. 197-214
Poznańska rusycystyka literacka w latach 1967-1975 Zbigniew Barański s. 215-219
Badania językoznawcze i metodyczne w ciągu 10 lat istnienia uniwersyteckiej rusycystyki poznańskiej Tadeusz Zdancewicz s. 221-229
Prace Zakładu Języków i Literatur Słowiańskich Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej UAM Halina Pańczyk s. 231-234
Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej UAM Jerzy Litwinow s. 235-257