Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Толстовская концепция стиля Леонтий Миронюк s. 3-11
Semantyka wyrazu "ogień" w "Annie Kareninie" Lwa Tołstoja Zbigniew Barański s. 13-20
Lwa Tołstoja sztuka epistolografii Ryszard Łużny s. 21-32
Próba określenia istoty dramaturgii L. N. Tołstoja na materiale dramatu "Ciemna potęga" : tezy Halina Chałacińska-Wiertelak s. 33-39
К проблеме "Л. Н. Толстой и Л. Стерн" Марк Соколянский s. 41-49
Aleksander Grin i Lew Tołstoj Jerzy Litwinow s. 51-58
Толстовская традиция в русском литературном процессе Александр Гуторов s. 59-77
Творчество Льва Толстого для детей Халина Вятр s. 79-89
O Lwa Tołstoja opowiadaniach dla dzieci Jerzy Wróblewski s. 91-98
Lew Tołstoj o filmie Marek Hendrykowski s. 99-111
Iwaszkiewicz a Tołstoj Małgorzata Frąckowiak s. 113-124
Lew Tołstoj w literaturach zachodnio- i południowosłowiańskich Bogdan Krupski Barbara Mytko-Szyk Aleksandra Stankowicz Bogusław Zieliński s. 125-149
Literatura francuska a Lew Tołstoj (1880-1914) Irena Filipowska s. 151-164
Inspiracje tołstojowskie w literaturze amerykańskiej Andrzej Kopcewicz s. 165-172