Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O rosyjskiej krytyce sentymentalnej Grażyna Jatczak s. 3-16
На стыке двух эпох : Достоевский: романтизм - реализм Пранас Гражис s. 17-39
"Siostry krzyżowe" A. Riemizowa : próba interpretacji Barbara Stempczyńska s. 41-52
Retrospekcje w powieści autobiograficznej neorealistów rosyjskich na tle tradycji gatunku Zbigniew Maciejewski s. 53-73
Аллегорическое содержание "Конармии" И. Бабеля Czesław Andruszko s. 75-84
Poemat A. Twardowskiego "Za dalą dal" jako "podróż liryczna" Teresa Zobek s. 85-98
Główne tendencje w rozwoju bośniacko-hercegowińskiej kultury literackiej okresu międzywojnia (1918-1941) Aleksandra Stankowicz s. 99-108
Bośnia między Wschodem a Zachodem : od mitu kosowskiego w ideologii młodobośniackiej do powieści J. Andricia "Trawnička hronika" Bogusław Zieliński s. 109-117
Awangarda teatralna międzywojennych Czech Barbara Mytko-Brun s. 119-131
O zainteresowaniach slawistycznych w Japonii Koichi Kuyama s. 133-138
Об аналитическом выражении значений числа имен существительных в русском языке Лия Быкова s. 139-145
Расчлененность : глабный фактор синтаксической образности Ольгерд Усминский s. 147-154
Семантическая конденсация в сфере аббревиации Jerzy Kaliszan s. 155-160
Функции девербативных существительных в предложении Mikołaj Martysiuk s. 161-170
Internacjonalizacja w zakresie polskiej i rosyjskiej terminologii językoznawczej Andrzej Sitarski s. 171-177
Kilka uwag o wartości podstawowej wyrazu i o jego znaczeniu aktualnym Kazimierz Wieliczko s. 179-188
Główne tendencje rozwojowe staroruskiej antroponimii XIV-XV w. Marian Wójtowicz s. 189-195
Struktura teorii glottodydaktycznej Władysław Woźniewicz s. 197-205
Речевой этикет учителя русского языка : элемент управления дидактическим процессом Анджей Шидляк s. 207-214
К вопросу обучения русской интонации в вузах Польши Мариан Зембра s. 215-217
Участие Отделения русской и славянской филологий Университета им. Адама Мицкевича в Познани в усовершенствовании учителей-русистов Антони Маркунас s. 219-233