Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
К вопросу о цоотношении pитма и семантики в поэтических текстах : Пушкин, Евтушенко, Цветаева Ежи Фарыно s. 3-27
Polemika Turgieniewa z Hercenem : powieść „Dym” Antoni Semczuk s. 29-47
Z obserwacji nad pejzażem i opisem wnętrz w powieści „Idiota” F. M. Dostojewskiego Halina Chałacińska-Wiertelak s. 49-55
Tradycje symbolizmu w „Borsukach” L. Leonowa Czesław Andruszko s. 57-65
Arkadiusz Gajdar w Polsce Ludowej (1945-1965) Halina Wiatr s. 67-80
Polskie głosy o Marynie Cwietajewej Jerzy Litwinow s. 81-96
Изменение носовых гласных по материалам русских рукописей XI века Владимир Колесов s. 97-115
Происхождение номинативных форм типа лесá, городá в русском языке Виталий Марков s. 117-125
Из наблюдений над речевыми средствами полемики в языке В. И. Ленина Лариса Розвадовская s. 127-132
Derywacja rzeczowników od skrótowców we współczesnym języku rosyjskim : w aspekcie: podstawa słowotwórcza a wybór formantu Albert Bartosiewicz s. 133-140
O adaptacji tzw. l średniego w języku rosyjskim Mikołaj Martysiuk s. 141-147
Uwagi o wymowie miękkich i twardych spółgłosek we współczesnym języku rosyjskim Edward Siekierzycki s. 149-155
O niektórych trudnościach związanych z wyodrębnieniem części mowy : na przykładzie wyrazów tzw. kategorii stanu w języku rosyjskim Marian Wójtowicz s. 157-164
Polonizmy syntaktyczne Tomasz Wójcik s. 165-180