Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
50 lat stosunków literackich polsko-radzieckich Zbigniew Barański s. 3-10
Obraz Polski i Polaków w powojennej rosyjskiej prozie radzieckiej Jerzy Litwinow s. 11-21
Z dziejów recepcji w Polsce radzieckiej literatury dla dzieci i młodzieży Halina Wiatrowa s. 23-32
Z obserwacji nad wczesną prozą Aleksandra Grina Halina Chałacińska-Wiertelak Barbara Stempczyńska s. 33-41
Aktualne zagadnienia teorii słowotwórstwa w nauce radzieckiej Albert Bartoszewicz s. 43-49
O wyrazie i jego znaczeniu w świetle poglądów językoznawców radzieckich Kazimierz Wieliczko s. 51-59
O rzeczownikach zapożyczonych z języka angielskiego przez rosyjski język literacki w epoce radzieckiej Marian Wójtowicz s. 61-75
О внутренних и внешних границах фразеологии : на основе данных советской лингвистики Валентин Гутенев s. 77-85
О так называемой упаковочной лексике : к истории советской лексикологии Юлия Язикова s. 87-90
Płaszczyzny funkcjonowania akcentu w języku rosyjskim epoki radzieckiej Tomasz Wójcik s. 91-96
Uwagi o radzieckiej szkole przekładu Tadeusz Kuroczycki s. 97-104