Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Chotiłow" i "Wydropusk w "Podróży z Petersburga do Moskwy" Radiszczewa Jean Bonamour s. 3-17
"Пир во время чумы" А. С. Пушкина : опыт целостного анализа идейно-художественной структуры Рита Поддубная s. 19-43
Gleb Uspienski i miesięcznik "Siewiernyj wiestnik" Krzysztof Cieślik s. 45-51
К истории изучения биографии А. С. Грина Юрий Киркин s. 53-59
Z obserwacji nad konstrukcją czasu i przestrzeni w historyczno-biograficznych powieściach A. Winogradowa Andrzej Jankowski s. 61-72
Krytyka literacka a problematyka przemian w literaturze radzieckiej lat 1953-1956 Stanisław Poręba s. 73-86
Военные повести Василя Быкова Степан Ильёв s. 87-94
О причинах уменьшения числа существительных в разговорном стиле речи : срравнительно с другими функциональными стилями Эльвира Столярова s. 95-117
Сопоставительный анализ современной польской и русской этнонимии Василий Супрун s. 119-126
Zwodnicze ekwiwalenty leksykalne jako problem praktyki translatorskiej : na przykładzie polskiego tłumaczenia "Anny Kareniny" L. N. Tołstoja Tadeusz Kuroczycki s. 127-140
О терминологическом спортивном словообразовании : на материале русского и польского языков Казимеж Величко s. 141-151
Препозитивные блоки греко-латинского происхождения как словообразовательные элементы в русском и польском языках Ежи Калишан s. 153-160
Изучение словосочетаний на практических занятиях по русскому языку Василий Федосеев s. 161-169
Periodyzacja nauczania języka rosyjskiego w szkole polskiej Antoni Markunas s. 171-180
Wokół zagadnienia transferu w nauczaniu języków obcych Mikołaj Stefaniszyn s. 181-191
Rola i miejsce słuchowo-pamięciowych predyspozycji studentów filologii rosyjskiej w procesie pokonywania ujemnej interferencji fonetycznej podczas opanowywania intonacji Marian Ziombra s. 193-200