Tytuł Acta Cassubiana
ISSN 1509-5703
Wydawca Instytut Kaszubski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 43
Acta Cassubiana
2015, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Błogosławiona lub święta Dorota z Mątów (1347-1394) : jej życie i kult na Pomorzu (i w Prusach) : dawniej i dziś Zygmunt Iwicki s. 7-21
Mrongowiusz a Kaszubi : dawniej i dziś Józef Borzyszkowski s. 22-35
Kaszuby i Kaszubi w świetle prasy warszawskiej [łódzkiej] w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku Leszek Molendowski s. 36-56
Dyplomatyczne aspekty przekazania uzbrojenia i wyposażenia Marynarki Wojennej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie do Polski po drugiej wojnie światowej Mieczysław Nurek s. 57-67
Dr med. Albin Roszkowski Michał T.W. v. Grabowski Isabel Röskau-Rydel s. 68-82
Polacy i Niemcy w życiu codziennym na terenie współczesnego Małego Trójmiasta Kaszubskiego w okresie międzywojennym Bogusław Bręza s. 83-101
Freie Europäische Jugend : tajna organizacja bytowskiej młodzieży kaszubskiej w 1950 r. Zenon Romanow s. 102-118
Tożsamość kaszubska : przykład Sierakowic Aleksandra Cicharska Agnieszka Karbińska s. 119-130
Môl K.C. Mrągòwiusza w dziejach Kaszëbów i jich jãzëka Jerzi Tréder s. 131-142
Cësk słowarza Jana Trepczika na sztôłtowanié sã terôczasny kaszëbskòjãzëczny lingwisticzny terminologii Hanna Makurat s. 143-151
Nôùczanié kaszëbsczégò jãzëka : historiczny céchùnk Jerzi Tréder s. 152-159
Obecność wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny nadbałtyckiej i zaodrzańskiej w polskiej powieści historycznej lat 1945-1989 Rafał Foltyn s. 160-180
Jasna strona codzienności : sztuki teatralne Jana Piepki Daniel Kalinowski s. 181-196
Kilka uwag o specyfice patriotyzmu lokalnego : o dwóch mitach założycielskich polskiego Szczecina : z perspektywy 2015 r. Kazimierz Kozłowski s. 199-212
Instytut Polsko-Skandynawski i Pomorze Eugeniusz S. Kruszewski s. 213-225
Pomorzanie w Towarzystwie Tatrzańskim w latach 1874-1920 : uzupełnienia i sprostowania Tadeusz Oracki s. 229-235
Nieznane publikacje Hieronima Derdowskiego z łamów toruńskiego "Przyjaciela" : 1880-1881 Hieronim Derdowski Karolina Kierlańczyk s. 236-252
Protokół z zebrania Młodokaszubów 26 i 27 września 1910... Józef Borzyszkowski s. 253-264
Odznaczenia Pomorzan w drugiej Rzeczypospolitej : materiały prasowe do bibliografii Tadeusz Oracki s. 265-271
Dzieła złotnika Conrada Daniel(son)a Lundgreena w Oliwie : fundacje Placyda Michała Wernera Zygmunt Iwicki s. 272-280
"Kaszubskie Jeruzalem : o dziejach i współczesności gminy Główczyce oraz tożsamości jej mieszkańców", red. Józef Borzyszkowski, Gdańsk 2014 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 283-287
"Zaułkami pamięci : Gdańsk-Londyn-Jaffa", Frank Meisler, Gdańsk 2014 : [recenzja] Eugeniusz S. Kruszewski Frank Meisler (aut. dzieła rec.) s. 288-290
"Moi mistrzowie i przyjaciele", Józef Borzyszkowski, Gdańsk 2015 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 291-293
"Bibliografia Kaszub : artykuły z czasopism", t. II, "1957-1970", opracowanie zbiorowe, Gdańsk 2015 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński s. 294-298
"Proboszcz, jakiego nie znamy", Mirosław Marek Kuczkowski, Pelplin 2014 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Mirosław Marek Kuczkowski s. 299-302
"Niespokojni : Lech Bądkowski, Jan Karski, Stefan Kisielewski, Marian Kołodziej, Jacek Kuroń, Kazimierz Mocarski", Józef Borzyszkowski, Warszawa 2015 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Alina Kietrys (aut. dzieła rec.) s. 303-306
Noty wydawnicze Leszek Molendowski Tomasz Rembalski s. 307-336
Działalność naukowa Instytutu Kaszubskiego w 2015 roku Tomasz Rembalski s. 339-356
Powołanie i pierwszy rok działalności Stacji Naukowej i jej Komisji Kaszubskiej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku Tomasz Rembalski s. 357-362
Etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim Justyna Pomierska s. 363-366
Sprawozdanie z międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji "Topografie pamięci pogranicza : Gedächtnistopographien im Grenzraum", Gdańsk, 15-17 maja 2015 Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk Magdalena Sacha s. 367-370
"Kaszubi i Pomorze a Kraków : o zainteresowaniach sprawami kaszubsko-pomorskimi i w kręgu Polskiej Akademii Umiejętności" Maksymilian Trzciński s. 371-373
Międzynarodowe Konfrontacje Kulturowe "Wielkie Pomorze : społeczności i narody", Słupsk, 14-16 października 2015 r. Daniel Kalinowski s. 374-378
XIV Konferencja Kaszuboznawcza pt. "Róża Ostrowska i Natalia Gołębska w życiu artystycznym Kaszub", Bytów, 18 listopada 2015 r. Daniel Kalinowski s. 379-380
Edmund Wnuk-Lipiński (1944-2015) : socjolog, badacz sfery publicznej, organizator życia naukowego, Kaszuba Cezary Obracht-Prondzyński s. 383-387
Ks. prof. Edward Hinz (21 X 1929-31 X 2014) : muzykolog i kompozytor, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie Józef Borzyszkowski s. 388-390
Profesor Czesław Biernat (1925-2015) : "wielka postać polskiej archiwistyki drugiej połowy XX w." Józef Borzyszkowski s. 391-395
Teresa Lilla (1931-2015) : nauczycielka, katechetka, gospodyni plebanii parchowskiej, opiekunka tamtejszej nekropolii Józef Borzyszkowski s. 396-404
Jerzy Samp (23.03.1951-16.02.2015) : profesor Uniwersytetu Gdańskiego, historyk literatury kaszubsko-pomorskiej, folklorysta, działacz Społeczności Zrzeszonej, wybitny gdańszczanin, poeta i pisarz, autor wielu tomów legend i bajek gdańskich Józef Borzyszkowski s. 405-412
Profesor Marek Latoszek (1936-2015) : socjolog i pedagog, badacz "Solidarności" i Kaszubów, prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i współzałożyciel Instytutu Kaszubskiego Józef Borzyszkowski s. 413-418
Profesor Jerzy Treder (1942-2015) : kaszubolog, językoznawca, działacz Społeczności Zrzeszonej, harcerz i turysta, współzałożyciel i współtwórca dorobku Instytutu Kaszubskiego Józef Borzyszkowski Cezary Obracht-Prondzyński s. 419-424
Stanisław Pestka - Jan Zbrzyca (1929-2015) : dziennikarz, działacz, poeta i pisarz kaszubski Józef Borzyszkowski s. 425-432
Odszedł Günter Grass (1927-2015) : wokół kaszubskich peregrynacji zaangażowanego artysty Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk s. 433-442