Tytuł Acta Cassubiana
ISSN 1509-5703
Wydawca Instytut Kaszubski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Acta Cassubiana
2001, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zbrodnie hitlerowskie w obozie koncentracyjnym Stutthof : liczba ofiar w świetle źródeł i badań : próba bilansu Marek Orski s. 11-26
Zbrodnie hitlerowskie w Piaśnicy : stan badań i postulaty Elżbieta Grot s. 27-42
Der schwierige Umgang Junger Polen mit den Erinnerungen ihrer Eltern an Krieg Vernichtung, Flucht und Vertreibung Benno Pubauz s. 43-52
Wizja zjednoczonej Europy Zbigniewa Zielonki w Ziemi Wschodzącej Jowita Kęcińska s. 53-59
Wizja "małych ojczyzn" w ujęciu Zbigniewa Zielonki Daniel Kalinowski Adela Kuik-Kalinowska s. 61-67
Historia kobiet, historia mężczyzn w "Księdze Henrykowskiej" Zbigniewa Zielonki Bernadetta Żynis s. 69-78
Śladami twórców kultury literackiej Prus Królewskich XVI i XVII wieku rodem ze Śląska Iwona Maciejewska s. 79-86
Przewodnik po szkołach pomorskich Jowita Kęcińska s. 87-103
Przyczynki do Wiosny Ludów w Bytowie Janusz Jasiński s. 105-111
Franciszka Majkowska 1882-1967 : działaczka kaszubska i twórczyni wejherowskiej szkoły haftu kaszubskiego Katarzyna Minczykowska s. 113-138
Literatura Kaszubów - jej rozwój historyczny i stan obecny Józef Borzyszkowski s. 139-147
Czynniki aktywizujące rozwój kaszubszczyzny literackiej dziś Jerzy Treder s. 149-157
Wybrane nazwiska pomorskie (cd.) Edward Breza s. 159-176
Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego : kolekcje warsztratowe dotyczące Hieronima Derdowskiego, Izydora Gulgowskiego, ks. Leona Heyke, Jana Karnowskiego, Władysława Pniewskiego i Franciszka Sędzickiego Antoni Kakareko s. 177-189
Pomorskie prowincje Prus w latach 1850-1918 : próba bilansu Stanisław Salmonowicz s. 193-205
Potrzeby Pomorza kaszubskiego : memoriał gen. dyw. Leona Berbeckiego, dowódcy okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu z dnia 13 czerwca 1927 r. Andrzej Romanow s. 209-229
O Pomorzu jako ojczyźnie Kaszubów : dzieło nowatorskie Gerard Labuda s. 233-251
Kaszuby a Warmia Janusz Jasiński s. 253-256
"Lustracja województw Prus Królewskich 1765", t. 1, cz. 1, wyd. Jerzy Dygała, Toruń 2000 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Jerzy Dygała (aut. dzieła rec.) s. 257-262
"Powstanie i działalność Towarzystwa Historii Starożytności Pomorza w Szczecinie w latach 1824-1918 : z dziejów pomorskiej nauki i kultury XIX i początku XX w.", Maciej Szukała, Szczecin 2000 : [recenzja] Witold Molik Maciej Szukała (aut. dzieła rec.) s. 263-266
"Zaklinanie śmierci : śmierć i pokuta w dawnym Księstwie Pomorskim", Wojciech Łysiak, Poznań 2000 : [recenzja] Aleksander Łosiński Wojciech Łysiak (aut. dzieła rec.) s. 267-270
"Szkice historyczne o dawnej Łebie", Zygmunt Szultka, Gdańsk-łeba 2000 : [recenzja] Joanna Schodzińska Zygmunt Szultka (aut. dzieła rec.) s. 271-274
"Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920-1939", Emilian Wiszka, Toruń 2001 : [recenzja] Andrzej Romanow Emilian Wiszka (aut. dzieła rec.) s. 275-279
"Rząd czasowników w kaszubszczyźnie", Marek Cybulski, Gdańsk-Rumia 2001 : [recenzja] Jerzy Treder Marek Cybulski (aut. dzieła rec.) s. 281-282
Noty wydawnicze Cezary Obracht-Prondzyński s. 283-294
Sehr geeherte Frau Generalkonsulin Marianne Wannow! Madammes et monsieurs! Zbigniew Zielonka s. 297-305
Działalność Instytutu Kaszubskiego w 2001 Cezary Obracht-Prondzyński s. 307-309
Śp. Leon Lubecki (1911-2001) Józef Borzyszkowski s. 313-320