Tytuł Acta Cassubiana
ISSN 1509-5703
Wydawca Instytut Kaszubski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Acta Cassubiana
2007, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziś i jutro literackiej kaszubszczyzny i dolnej łużycczyzny Ewa Siatkowska s. 7-15
Trudne początki drogi do literackiej kaszubszczyzny Ewa Siatkowska s. 16-28
Aksjologiô kaszëbskòjãzëkòwëch tekstów Hanna Makurat s. 29-32
Ò kaszëbiznie tłómaczeniô "Triptikù Rzimsczégò" Jerzy Treder s. 33-37
Czesi o kaszubszczyźnie literackiej : (z kontaktów L. Bądkowskiego z R. Raczyńskim) Jerzy Treder s. 38-42
Historyk o nazwach "Gdańsk" i "Gdania" Jerzy Treder s. 43-55
Òd "Kòscelnégò" ë "Smãtka" do "Remùsa" - lëteracczé dokôzë i ùdbë Aleksandra Majkòwsczégò Józef Borzyszkowski s. 56-67
Kaszëbskô proza òd 1989 rokù Stanisław Janke s. 68-74
Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego Angelika Dąbal Antoni Kakareko s. 75-76
Kolekcje warsztatowe dotyczące problematyki kulturalno-literackiej na Wybrzeżu Gdańskim i Pomorzu Antoni Kakareko s. 76-85
Materiały dotyczace folkloru, sztuki ludowej i teatrów amatorskich na Pomorzu oraz materiały dotyczace podróży fryderyka Chopina na Pomorze Angelika Dąbal s. 85-92
"Gregorianum" (1931-1939) : Miesięcznik Gimnazjalny w Świeciu nad Wisłą Krzysztof Halicki s. 93-117
Arystokratka i «Grandseigneurs» protestanckiej konspiracji niemieckiego Wschodu przeciw Hitlerowi w okowach hagiografii historycznej Włodzimierz Stępiński s. 118-150
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie - kwestie polityczne w świetle przeprowadzonych badań w organizacji Monika Mazurek s. 151-166
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 1961-2005 Stanisław Achremczyk s. 169-191
Poznańskie reperkusje założenia i sprzedaży "Gazety Gdańskiej" przez red. Bernarda Zygmunta Milskiego : (nieznany memoriał B.Z. Milskiego z 28 września 1910 r.) Andrzej Romanow s. 195-213
"Historia Kaszubów w dziejach Pomorza", t. 1, Gerard Labuda, Gdańsk 2006 : [recenzja] Joachim Zdrenka Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"„Pielgrzym” pelpliński w latach 1869-1920", Andrzej Romanow, Gdańsk-Pelplin 2007 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Andrzej Romanow (aut. dzieła rec.) s. 220-223
"Złotów oczami Ericha Hoffmanna : ludzie - fakty - anegdoty", wydał i komentarzem opatrzył Joachim Zdrenka, tłum. Magdalena Tadych, Złotów 2007 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Magdalena Tadych (aut. dzieła rec.) Joachim Zdrenka (aut. dzieła rec.) s. 224-227
"Studentisches Aufbegehren in der frühen DDR : der Widerstand gegen die Umwandlung der Greifswalder Medizinischen Fakultät in eine militärmedizinische Ausbildungstätte im Jahr 1955", hrsg. H.-P. Schmiedebach, K.-H. Spiess, red. R.-G. Werlich, Stuttgart 2001 : [recenzja] Włodzimierz Stępiński H.-P. Schmiedebach (aut. dzieła rec.) K.-H. Spiess (aut. dzieła rec.) R.-G. Werlich (aut. dzieła rec.) s. 228-233
"Von Selbstbehauptung zum Widerstand : Mecklenburg und Pommern gegen den Nationalsozialismus 1933 bis 1945", Kyra Tatjana Inachin, [b.m.] 2004 : [recenzja] Włodzimierz Stępiński Kyra Tatjana Inachin (aut. dzieła rec.) s. 234-241
"Ludność polskiej prowincji Pomorze : przemiany w ruchu naturalnym i migracyjnym w latach 1914-1939", Dariusz Szudra, Szczecin 2005 : [recenzja] Włodzimierz Stępiński Dariusz Szudra (aut. dzieła rec.) s. 242-247
"Jerzy Schwengel (1697-1766) : przeor kartuzji kaszubskiej i dziejopis Kościoła", Rafał Witkowski, Poznań 2004 : [recenzja] Krzysztof R. Prokop Rafał Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 248-253
Mała wioseczka rzucona gdzieś na krańce świata Zbigniew Zielonka s. 254-256
Nieznana powieść Jana Drzeżdżona Zbigniew Zielonka Jan Drzeżdżon (aut. dzieła rec.) s. 257-260
Znad Wisły nad Wełtawę Zbigniew Zielonka Lenka Daňhelonà (aut. dzieła rec.) Franciszek Kamecki (aut. dzieła rec.) s. 261-264
Noty wydawnicze Cezary Obracht-Prondzyński s. 265-298
Sprawozdanie z pracy Instytutu Kaszubskiego w 2007 roku Michał Kargul Cezary Obracht-Prondzyński s. 301-308
Pro memoria Olgierd Sochacki (1931-2007) Józef Borzyszkowski s. 311-315