Tytuł Acta Cassubiana
ISSN 1509-5703
Wydawca Instytut Kaszubski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 48
Acta Cassubiana
2011, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ò terminologii bédowóny przez Radzëznã Kaszëbsczégò Jãzëka Eugeniusz Gòłąbk s. 7-49
Zbieżności kaszubsko-cieszyńskie w paremiografii Justyna Pomierska s. 50-66
Wpływ fonetyczny i fonologiczny jêzyka niemieckiego na łużycczyznê i kaszubszczyznê w kontekście słowiańskim : wybrane problemy w aspekcie porównawczym Lechosław Jocz s. 67-83
Językowa przeszłość Pomorza utrwalona w nazwiskach Zenon Lica s. 84-91
O najważniejszych zjawiskach w poezji kaszubskiej i serbołużyckiej po roku 1989: próba ujęcia konfrontatywnego Tomasz Derlatka s. 92-123
"Remus" teatralizowany : z problemów inscenizacji i poetyki Daniel Kalinowski s. 124-135
Patrząc ku przyszłości? Relacje z podróży w strony rodzinne potomków starych rodów z Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk s. 136-152
Zbrodnie nazistowskie w powiecie kościerskim jesienią 1939 roku Roland Borchers s. 153-178
Kułak – synonim zła : polityka „klasowania wsi” w prasie pomorskiej w okresie kolektywizacji Michał Hinc s. 179-189
Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kartuzach w 1945 r. – próba portretu zbiorowego Daniel Czerwiński s. 190-212
Chojnickie czasopisma regionalne po II wojnie światowej Kazimierz Ostrowski s. 213-221
Nieco o renesansie i współczesności samorządności na Pomorzu Gdańskim Józef Borzyszkowski s. 222-229
Arcybiskup Kazimierz Majdański – budowniczy pomostów Kazimierz Kozłowski s. 230-242
Małopolska, Kraków i Uniwersytet Jagielloński w naukowej biografii Profesora Gerarda Labudy Krzysztof Rafał Prokop s. 243-289
Uniwersytet Gdañski a Uniwersytet Szczeciñski – ich misja i nasze miejsce w regionie i świecie Józef Borzyszkowski s. 290-296
Kobiety z Kaszub o przyjaźni Jerzy Kuniewski s. 297-307
Między nowoczesnością a tradycją : tożsamość kaszubska a ponowoczesna indywidualizacja w perspektywie badań nad Klubem Studenckim „Pomorania” Anna Łubińska s. 308-328
Trzy dokumenty dotyczące dziejów ruchu kaszubskiego po wojnie Józef Borzyszkowski s. 331-333
Sytuacja na Kaszubach Andrzej Bukowski s. 334-337
Zasady naszego działania Tadeusz Bolduan s. 338-342
Pro et contra : Rzecz o kaszubszczyźnie Tadeusz Bolduan s. 343-349
Spuścizna Lubomira Szopińskiego i jego rodziny w zbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Janina Kurowska s. 350-368
"Das politische Schul – und Erziehungssystem im 3. Reich, Ein Überblick über nationalsozialistische Erziehungsorganisationen, Akademien und Ausleseschulen", Marcel Wiwie, Hamburg 2010 : [recenzja] Włodzimierz Stępiński Marcel Wiwie (aut. dzieła rec.) s. 371-378
"Złota Księga Jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego : 1984–2009", Gliwice 2009 : [recenzja] Józef Borzyszkowski s. 379-381
"Niemcy o Kaszubach w XIX wieku. Obraz Kaszubów w pracach G.L. Lorka, W. Seidla i F. Tetznera. Eugeniusz Kruszewski Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 382-385
"Wielkie Pomorze : mit i literatura", red. A. Kuik-Kalinowska, "Od Smętka do Stolema : wokół literatury Kaszub", A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, Gdańsk-Słupsk 2009 : [recenzja] Jerzy Treder D. Kalinowski (aut. dzieła rec.) A. Kuik-Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 386-389
"Teksty biblijne w najstarszych zabytkach piśmiennictwa kaszubskiego (XVI–XVIII w.)", "Wpoczątku było Słowo... Najstarsze kaszubskie teksty biblijne", Adam Ryszard Sikora, Poznań 2009, Kartuzy 2009 : [recenzja] Marek Cybulski Adam Ryszard Sikora (aut. dzieła rec.) s. 390-392
"Profesor Rudolf Spanner 1895–1960 : naukowiec w III Rzeszy", Monika Tomkiewicz, Piotr Semków, Gdynia 2010 : [recenzja] Jan Daniluk Piotr Semków (aut. dzieła rec.) Monika Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 393-396
"Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII–XXI wieku", red. Dariusz K. Chojecki, Edward Włodarczyk, Warszawa 2010 : [recenzja] Włodzimierz Stępiński Dariusz K. Chojecki (aut. dzieła rec.) Edward Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 397-405
"Tajemnice codzienności : kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850–1950)", red. Hubert Czachowski, Hanna M. Łopatyńska", Toruń 2010 : [recenzja] Tomasz Krzemiński Hubert Czachowski (aut. dzieła rec.) Hanna M. Łopatyńska (aut. dzieła rec.) s. 406-408
"Z różnych szuflad : prace wybrane, relacje, wspomnienia", Hanna Popowska-Taborska, Warszawa 2010 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Hanna Popowska-Taborska (aut. dzieła rec.) s. 409-411
"Dzieje klasztorów norbertańskich w Żukowie : Toruń 1951", F. K. Okroy, Żukowo 2010 : [recenzja] Władysław Szulist F. K. Okroy (aut. dzieła rec.) s. 412-416
<<„My prawdziwi Górnoślązacy...” : Studium etnologiczne">>, Marian Grzegorz Gerlich, Warszawa 2010 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Marian Grzegorz Gerlich (aut. dzieła rec.) s. 417-423
"Język, przestrzeń, pochodzenie : analiza tożsamości kaszubskiej", Monika Mazurek, Gdańsk 2010 : [recenzja] Anna Kwaśniewska Monika Mazurek (aut. dzieła rec.) s. 424-427
Noty wydawnicze Cezary Obracht-Prondzyński Tomasz Rembalski s. 428-456
Działalność Instytutu Kaszubskiego w 2011 roku Tomasz Rembalski s. 459-474
„Kaszubi – etniczna grupa między tradycją, państwowością a europejskim porządkiem” : sprawozdanie z objazdu naukowego Katja Rosenbaum Ewelina Wanat s. 475-477
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji nt. „Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne w Europie”, Warszawa 10-11 III 2011 r. Elżbieta Wrocławska s. 478-483
Sprawozdanie z promocji książki "Zbigniew Zielonka : pisarz, naukowiec i przyjaciel", pod red. Daniela Kalinowskiego Jowita Kęcińska-Kaczmarek s. 484-487
„»Stubarwna wstęga« piśmiennictwa współczesnej Krajny” – XIV Buczkowska Konferencja Naukowa Jowita Kęcińska-Kaczmarek s. 488-489
Sprawozdanie z VI seminarium „Z dziejów kultury Pomorza XVIII–XX wieku” Tomasz Rembalski s. 490-491
„Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś” – konferencja pomorska Małgorzata Klinkosz s. 492-494
Informacja o sesji naukowej „Profesor Gerard Labuda (1916–2010) – wybitny historyk, przyjaciel Szczecina” Kazimierz Kozłowski s. 495-497
Pro memoria Gerard Labuda (1916–2010) – jeden z najwybitniejszych historyków polskich, belny Kaszëba Józef Borzyszkowski s. 501-503
Jerzy Knyba (1932–2010) – nauczyciel historii, etnograf i społecznik kaszubski Józef Borzyszkowski s. 504-509
Stefan Fikus (1920–2010) – pisarz kaszubski i działacz społeczny Józef Borzyszkowski s. 510-513
Roman Klebba (1932–2010) – budowniczy statków, żeglarz, nauczyciel i pamiętnikarz Józef Borzyszkowski s. 514-520
Alfons Klejna (1935–2010) – fotograf, dokumentalista i nauczyciel Józef Borzyszkowski s. 521-525