Tytuł Acta Cassubiana
ISSN 1509-5703
Wydawca Instytut Kaszubski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 59
Acta Cassubiana
2012, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przysłowia w "Słowniku" Friedricha Lorentza Justyna Pomierska s. 7-20
Ònticzny status tołmaczeniô cyklu Jiscënków Jana Kòchanowsczégò na kaszëbsczi jãzëk w kònteksce òntologii tołmaczënkù Hanna Makurat s. 21-27
Nazwy roślin motywowane nazwami części ludzkiego ciała w "Słowniku gwar kaszubskich" B. Sychty Ewa Rogowska-Cybulska s. 28-42
Wpływ fonetyczny i fonologiczny języka niemieckiego na łużycczyznę i kaszubszczyznę w kontekście słowiańskim : wybrane problemy w aspekcie porównawczym : Część II Lechosław Jocz s. 43-58
Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją a "Słownik etymologiczny kaszubszczyzny" : hasła oprac. przez W. Borysia Witold Mańczak s. 59-65
W u(ś)cisku teatru obrzędowego i okolicznościowego : o dramaturgii Aleksego Peplińskiego Daniel Kalinowski s. 66-83
Polskojęzyczna dramaturgia Jana Rompskiego : zarys treści Zuzanna Szwedek s. 84-98
Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub : z pieśnią i muzyką nie tylko w tle Józef Borzyszkowski Cezary Obracht-Prondzyński s. 99-124
Stosunek prezydenta Zarządu Pomorza i pruskiego ministra sprawiedliwości Juliusa Eberharda W.E. von Massowa wobec języka kaszubskiego Zygmunt Szultka s. 125-137
Związek Polaków w Niemczech wczoraj a dziś – w 90. rocznicę powstania Józef Borzyszkowski s. 138-155
Eitelfriedrich May : Historyk lokalny Kościerzyny i Sopotu : próba szkicu biograficznego Roland Borchers s. 156-177
40-lecie pracy na Politechnice Gdańskiej Edmund Wittbrodt s. 181-187
Laudacja – prof. Andrzej Zbierski : w dzień nadania honorowego członkostwa Instytutu Kaszubskiego Andrzej Romanow s. 188-190
Profesor Kazimierz Kozłowski – Honorowy Członek Instytutu Kaszubskiego, prezes jego nieformalnej filii zachodniopomorskiej w Szczecinie Józef Borzyszkowski s. 191-194
Nadanie Członkostwa Honorowego Instytutu Kaszubskiego J.E. Arcybiskupowi Gdańskiemu ks. dr. Tadeuszowi Gocłowskiemu Cezary Obracht-Prondzyński s. 195-200
Kilka dokumentów dotyczących ruchu młodokaszubów i kaszubsko-pomorskiego w XX wieku Józef Borzyszkowski s. 203-208
Pogląd historyczny na pracę kaszubolodzką w latach 1908–1910 Jan Karnowski s. 209-212
Akta zjazdu młodokaszubskiego w Gdańsku r. 1912 s. 213-241
Co słychać w ojczyźnie Derdowskiego Maksymilian Ichnowski s. 242-247
Regionalizm a separatyzm (1958) Konstanty Bączkowski s. 248-252
Uwagi do programu Zrzeszenia Kaszubskiego (1963) Tadeusz Bolduan s. 253-255
Kluby młodych Kaszubów /referat Tadeusz Bolduan s. 256-260
Die letzten Juden in einer westpreußischen Kleinstadt unter dem Hakenkreuz von Eitelfriedrich May aus Berent, letzter Leiter des Stadtarchivs im Ost-seebad Zoppot Eitelfriedrich May s. 261-268
"Александp д. Дупиценко", W. M. Mokijenko, W. Lubaś, Opole 2011 : [recenzja] Jerzy Treder W. Lubaś (aut. dzieła rec.) W. M. Mokijenko (aut. dzieła rec.) s. 271-286
"Germanistik in Polen. Geschichte – Perspektiven – interdisziplinärer Dialog", Andrzej Kątny, Katarzyna Lukas, Frankfurt am Main 2011 : [recenzja] Ewelina Kamińska Krzysztof Nerlicki Andrzej Kątny (aut. dzieła rec.) Katarzyna Lukas (aut. dzieła rec.) s. 287-293
"Niemiecko-polski słownik Mrongowiusza : źródło do historii polskiej leksyki i leksykografii", Bogusław Nowowiejski, Białystok 2011 : [recenzja] Marek Cybulski Bogusław Nowowiejski (aut. dzieła rec.) s. 294-296
"Ojców mowę znać należy : język elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdańskim w latach 1840–1920 jako narzędzie kształcenia i wychowania", Aneta Lewińska, Pelplin 2012 : [recenzja] Marek Cybulski Aneta Lewińska (aut. dzieła rec.) s. 297-299
Na marginesie książki J.M. Piskorskiego "Pomorze plemienne" Witold Mańczak s. 300-305
"O historii literatury kaszubsko-pomorskiej i jej twórcach", J. Borzyszkowski, Gdańsk 2012, "Tatczëzna. Literackie obrazy Kaszub", A. Kuik-Kalinowska, Gdańsk-Słupsk 2010 : [recenzja] Jerzy Treder J. Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) A. Kuik-Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 306-314
"Czernice : kościół który zmartwychwstał", Jan Guss, Pelplin 2008 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Jan Guss (aut. dzieła rec.) s. 315-318
"Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w I wojnie światowej 1914–1918", "Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w II wojnie światowej 1939–1945", Joachim Zdrenka, Złotów 2011 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Joachim Zdrenka (aut. dzieła rec.) s. 319-322
"Sąsiedzi w Europie : księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie (1000–1648) / Nachbarn in Europa : Herzogtum Pommern und Königreich Polen (1000–1648) : wystawa archiwalna Józef Borzyszkowski s. 323-327
"Biskup Konstantyn Dominik : nadzwyczajna Zwyczajność", Krzysztof Koch, Pelplin 2010 : [recenzja] Łukasz Mielewczyk Krzysztof Koch (aut. dzieła rec.) s. 328-330
"Społeczność kaszubska w procesie przemian : Kultura * Tożsamość * Język", red. Kazimierz Klejna, Cezary Obracht-Prondzyński, Warszawa 2012 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Kazimierz Klejna (aut. dzieła rec.) Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 331-336
"Anioł z trąbką i inne opowiadania : gdańskie obrazy pamięci 1935–1945", Gerhard Jeske, Gdańsk 2011 : [recenzja] Eugeniusz Kruszewski Gerhard Jeske (aut. dzieła rec.) s. 337-339
"Bóg dał nam czas próby : wspomnienia z lat 1918–1935", Maria Donimirska, Sztum 2012 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Maria Donimirska (aut. dzieła rec.) s. 340-343
"Prymas z Kaszub" : Z abp. Henrykiem Muszyńskim rozmawia Krzysztof Łukasik Józef Borzyszkowski s. 344-350
O językach istniejących i nieistniejących jednocześnie i innych kwestiach polityczno-językowych : Refleksje wokół książek: Władysław Lubaś, "Komparacja współczesnych języków słowiańskich : polityka językowa", Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opole 2009 i Nicole Dołowy-Rybińska, "Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011 Roman Szul Nicole Dołowy-Rybińska (aut. dzieła rec.) Władysław Lubaś (aut. dzieła rec.) s. 351-356
Noty wydawnicze Cezary Obracht-Prondzyński Tomasz Rembalski s. 357-386
Informacja o działalności Instytutu Kaszubskiego w 2012 roku Tomasz Rembalski s. 389-397
Międzynarodowe Warsztaty Letnie Günter Grass – twórczość i recepcja : Uniwersytet Gdański, 27.06.–1.07.2012 Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk s. 398-400
SEK nagrodzony przez Prezesa Rady Ministrów Jerzy Treder s. 401-402
Dlaczego spisałem swoje wspomnienia Gerhard Jeske s. 403-405
Wystawa fotograficzno-dokumentalna „Rosyjscy jeńcy wojenni i emigranci w Gdańsku 1914–1939” Andrzej Romanow s. 406
Marzenia i rzeczywistość : W 20-Lecie Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach Józef Borzyszkowski s. 407-412
Zygmunt Narski (1920–2009) – harcerz, uczestnik ruchu oporu i więzień obozów hitlerowskich, dziennikarz, człowiek nauki, ekonomista, pisarz i poeta Józef Borzyszkowski s. 415-418
Wojciech Lew-Kiedrowski (1937–2011) – działacz kaszubsko-pomorski i wydawca Józef Borzyszkowski s. 419-423
Helena z Byczkowskich Lewnowa (1916–2011) Józef Borzyszkowski s. 424-429
Pierwszy biskup pelpliñski, profesor biblistyki, ks. Jan B. Szlaga (1940–2012) Józef Borzyszkowski s. 430-436
Ks. prof. Jerzy Buxakowski (1926–2011) – długoletni rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie i gospodarz Spotkań Pelplińskich Józef Borzyszkowski s. 437-441
Ks. prałat Johannes Goedeke (1914–2012) – budowniczy mostów między Polakami a Niemcami Józef Borzyszkowski s. 442-445
Władysława Spiczak-Brzeziñska (1926–2012) – niewieści "spiritus movens" społeczności zrzeszonej na Gochach Józef Borzyszkowski s. 446-450
Stanisław Donimirski (1927–2012) z Powiśla i Warszawy… Jóżef Borzyszkowski Andrzej Lubiński s. 451-456
Pro memoria profesor Jan Drwal (1943–2012) Tadeusz Palmowski s. 457-458
Wspomnienie o profesorze Stephanie H. Pfürtnerze (1922–2012) Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk s. 459-462
Profesor Jerzy Szukalski (1927–2012) – geograf, krajoznawca, redaktor „Jantarowych Szlaków” i znawca nie tylko pięknych zakątków kaszubsko-pomorskiej ziemi Józef Borzyszkowski s. 463-466
Profesor Władysław Pałubicki (1933–2012) – Kaszëba z Sulęczyna, orientalista, antropolog, religioznawca Cezary Obracht-Prondzyński s. 467-470
Bernard Szczeblewski (1922–2012) – farmaceuta, pracownik i oficer Marynarki Wojennej, b. więzień Stutthofu, piastun tradycji I Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych jego ojca Wacława Józef Borzyszkowski s. 471-474
Dr Nikolaus von Mach (1920–2012) – Kaszuba z Brukseli Józef Borzyszkowski s. 475-478