Tytuł Acta Cassubiana
ISSN 1509-5703
Wydawca Instytut Kaszubski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Acta Cassubiana
2003, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o najnowszych publikacjach dotyczących liczebności ludności kaszubskiej na Pomorzu Zachodnim Zygmunt Szultka s. 9-20
Zarys dziejów kąpieliska w Brzeźnie Wojciech Konkel s. 21-38
Kobiety z elity politycznej Pomorza Gdańskiego (1989-2003) Maja Wawrzyk s. 39-70
Przedsiębiorczość na terenie gminy Kościerzyna w latach 1989-2002 Renata Pałczyńska-Gościniak Iwona Ulenberg s. 71-87
Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego : (cz. 3: kolekcje warsztatowe dotyczące czasopiśmiennictwa, literatury oraz biografistyki i leksykografii Pomorza i Kaszub) Antoni Kakareko s. 89-112
Z prac nad spuścizną Andzrreja Bukowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego : (cz. 4: kolekcja warsztatowa dotycząca Waplewa i rodziny Sierakowskich) Angelika Dąbal s. 113-117
Wybrane nazwiska pomorskie (cd.) Edward Breza s. 119-131
Mitonim «gryf» w nazewnictwie Pomorza Zachodniego Beata Afeltowicz s. 133-146
Aktywność słowotwórcza derywatów od nazw roślin w "Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej" Bernarda Sychty Ewa Rogowska s. 147-160
Uwagi o języku i stylu "Pamiętnika z wojny europejskiej roku 1914" Aleksandra Majkowskiego Zenobia Jaroszak s. 161-169
Nazwy własne w utworach Jana Piepki Urszula Kęsikowa s. 171-182
O przestrzeni w opowiadaniach Anny Łajming językoznawczo Ewa Urbańska-Mazurek s. 183-190
Miejsce Anny Łajming w literaturze kaszubskiej Zbigniew Zielonka s. 191-196
O historię literatury kaszubskiej Zbigniew Zielonka s. 199-212
"Autostrada pomorska..." : memoriał Henryka Chudzińskiego Józef Borzyszkowski s. 215-232
"Franciszek Sędzicki (1882-1957) – działacz naukowy, regionalista i poeta kaszubski", Joanna Schodzińska, Gdańsk-Wejherowo 2003 : [recenzja] Andrzej Romanow Joanna Schodzińska (aut. dzieła rec.) s. 235-238
"Czasy, które przeżył : dr Stanisław Wachowiak (1890-1972) – polityk, działacz gospodarczy i społeczny : materiały z sesji naukowej odbytej 7 maja 2001 r. w Inowrocławiu", oprac. E. Mikołajczak i P. Strachanowski, Inowrocław 2002 : [recenzja] Andrzej Romanow E. Mikołajczak (aut. dzieła rec.) P. Strachanowski (aut. dzieła rec.) s. 239-243
"W kręgu problematyki kaszubsko-pomorskiej : studia i szkice", Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk-Wejherowo 2003 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 245-249
"Znani Słupszczanie : szkice biograficzne z powojennych dziejów miasta", Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słupsk 2003 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Elżbieta Wisławska (aut. dzieła rec.) Alicja Świetlicka (aut. dzieła rec.) s. 251-252
"Słownik Warmii (historyczno-geograficzny)", Jan Chłosta, Olsztyn 2002 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 253-254
"„Stier und Greif” : Blätter zur Kultur- und Landgeschichte in Mecklenburg-Vorpommern", Schwerin 2002, Jahrgang 12 : [recenzja] Józef Borzyszkowski s. 255-256
"The Baltic Sea Region : Culture, Politics and Societies", ed. W. Maciejewski, D. Skrzypek, Uppsala 2002 : [recenzja] Eugeniusz S. Kruszewski D. Skrzypek W. Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 257-262
"Czasopiśmiennictwo kaszubskie w czasach zaboru pruskiego : aspekty programowe, publicystyczne i wydawnicze", Wiktor Pepliński, Gdańsk 2002 : [recenzja] Joanna Schodzińska Wiktor Pepliński (aut. dzieła rec.) s. 263-266
"Biuletyn Historyczny Lęborskiego Bractwa Historycznego i Muzeum w Lęborku", Nr 21, 2003 : [recenzja] Joanna Schodzińska s. 267-269
"Studia Germanica Gedanensia", t. 11, red. Andzrej Kątny, Gdańsk 2003 : [recenzja] Miłosława Borzyszowska-Szewczyk Justyna Horodecka Andrzej Kątny (aut. dzieła rec.) s. 271-278
"Dzieje Krokowej i okolic", red. Andrzej Groth, Gdańsk 2002 : [recenzja] Bogusław Breza Andrzej Groth (aut. dzieła rec.) s. 279-286
"Z dziejów parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu", ks. Wojciech Gruba, Pelplin 2002 : [recenzja] Krzysztof Korda Wojciech Gruba (aut. dzieła rec.) s. 287-290
"Zblewo : zarys dziejów wsi kociewskiej', Teresa Krzyżyńska, Tczew 2002 : [recenzja] Krzysztof Korda Teresa Krzyżyńska (aut. dzieła rec.) s. 291-293
Dwie publikacje - monografie wsi Konarzyny Kościerskie Józef Borzyszkowski Tadeusz Knut (aut. dzieła rec.) Jan Antoni Menard (aut. dzieła rec.) s. 295-300
45 lat "Jantarowych Szlaków" Józef Borzyszkowski s. 301-302
O nekropolie pomorskie Zbigniew Zielonka s. 303-305
Noty wydawnicze Cezary Obracht-Prondzyński s. 307-339
Informacja o pracy Instytutu Kaszubskiego w 2003 roku Cezary Obracht-Prondzyński s. 343-349
Informacja Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Bogusław Breza s. 351-357
Czy Kaszubi są mniejszością narodową? - fragmenty współczesnej korespondencji między Kaszubami s. 359-365
Niestrudzony człowiek czynu : Jørgen Lønborg Mogensen (1909-2000) Eugeniusz S. Kruszewski s. 369-372
Bogusław Kreja (17 III 1931 - 26 XII 2002) jako badacz języka na Pomorzu Ewa Rogowska s. 373-381
Pro memoria... Józef Borzyszkowski s. 383-387