Tytuł Acta Cassubiana
ISSN 1509-5703
Wydawca Instytut Kaszubski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Acta Cassubiana
2014, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W służbie czterech papieży : Berbard Sculteti (ok. 1455-1518) - prepozyt kolegiaty Mariackiej w Szczecinie i proboszcz kościoła NMP w Gdańsku Radosław Pawlik s. 7-29
Wizyta w Gdańsku w roku 1753 biskupa włocławskiego Antoniego Sebastiana Dembowskiego w świetle biskupiego diariusza Krzysztof R. Prokop s. 30-49
Grundbesitz in Bauernhand : die Erbpacht in Westpreußen im Rahmen der preußischen Domänengeschichte des 18. Jahrhunderts, dargestellt am Domänenamt Schöneck (Skarszewy) : ein Beitrag zur Agrargeschichte Friedrichs des Großen = Ziemia w chłopskich rękach : dzierżawa wieczysta w Prusach Zachodnich na tle historii domen pruskich w XVIII wieku na przykładzie skarszewskiego urzędu domen : przyczynek do dziejów rolnictwa za panowania Fryderyka Wielkiego Gisela Borchers s. 50-70
Aparat Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wobec Armii Krajowej : casus Klemensa Trzebiatowskiego (1913-1984) Zenon Romanow s. 71-95
I wojna światowa i przyłączenie Pomorza do Polski w pamięci Kaszubów i Pomorzan Józef Borzyszkowski s. 96-112
Kaszubszczyzna prozy Aleksandra Labudy i jego gramatyka Jerzy Treder s. 113-156
Kaszubskojęzyczne teksty i gatunki o funkcji komercyjnej Ewa Rogowska-Cybulska s. 157-179
Leksyka kaszubska w słowniku Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza z 1803 i w innych jego pracach z lat 1804-1805 : [w 250. rocznicę urodzin (1764) i 160. rocznicę śmierci (1855)] Ewa Czerniakowska s. 180-194
Zjinakòwé interferencje kaszëbsczi gwarë wsë Lësé Jamë w pòlaszëznie Hanna Makurat s. 195-205
Przestrzeń dla przyszłości : o dramaturgii Franciszka Gruczy i Aleksandra Labudy Daniel Kalinowski s. 206-222
Pomorze Zachodnie w przestrzeni historycznej i w przededniu papieskiej wizyty Kazimierz Kozłowski s. 225-233
O Aleksandrze Majkowskim i "Vistuli" oraz ich przesłaniu sprzed 110 lat Józef Borzyszkowski s. 237-241
O potrzebie łączności między starszym a młodszym pokoleniem Aleksander Majkowski s. 242-246
"Gdańska oktawa 1960-1967", Warszawa 1971-1980 : (fragment wspomnień przygotowany do druku na podstawie kopii maszynopisu udostępnionej przez autora) Jan Ptasiński s. 247-284
Rok 1948 - kolejny etap polityki kadrowej komunistów w powiecie morskim Grzegorz Berendt s. 285-294
Tożsamość tzw. Słowińców z perspektywy antropologii historii : (w związku z pracą Mariusza Filipa "Od Kaszubów do Niemców") Zygmunt Szultka Mariusz Filip (aut. dzieła rec.) s. 297-318
"Życie społeczno-polityczne XX-lecia międzywojennego w świetle polskiej prasy w Bydgoszczy", Marek K. Jeleniewski, Bydgoszcz 2012 : [recenzja] Andrzej Romanow Marek K. Jeleniewski (aut. dzieła rec.) s. 319-322
"Pro memoria Jan Piepka (1926-2001)", zebrał, opracował oraz wstępem, komentarzami i ilustracjami opatrzył Józef Borzyszkowski, Gdańsk 2013 : [recenzja] Eugeniusz S. Kruszewski Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 323-325
"Historia kaszubszczyzny w zarysie", Monika Kowalczyk, Gdynia 2014 : [recenzja] Jerzy Treder Monika Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 326-334
"Słowotwórstwo kaszubskiego przymiotnika : formacje denominalne", Beata Milewska, Gdańsk 2013 : [recenzja] Jerzy Treder Beata Milewska (aut. dzieła rec.) s. 335-337
"Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich", Lidia Przymuszała, Opole 2013 : [recenzja] Jerzy Treder Lidia Przymuszała (aut. dzieła rec.) s. 338-341
"Statuty synodalne warmińskie, pomezańskie, chełmińskie oraz prowincjalne ryskie", przeł. Julian Wojtkowski, Olsztyn 2010 : [recenzja] Krzysztof R. Prokop Julian Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 342-346
"Toruński słownik biograficzny", t. 7, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, Toruń 2014 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Krzysztof Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 347-349
"Ziemiaństwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego - w perspektywie codzienności", Tomasz Łaszkiewicz, Inowrocław-Toruń 2013 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Tomasz Łaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 350-354
Noty wydawnicze 2014 Tomasz Rembalski s. 355-388
"Poezja zrzeszyńców" w serii „Biblioteka Pisarzy Kaszubskich” : (promocja, IK 25.04.2014) Jerzy Treder s. 391-395
Konferencja w Główczycach, 7 czerwca 2014 r. Maksymilian Trzciński s. 396-397
Sprawozdanie z działalności Instytutu Kaszubskiego w 2014 roku Cezary Obracht-Prondzyński Tomasz Rembalski s. 398-416
Kazimierz Przybyszewski (1937-2013) - toruński historyk, bibliotekarz, bibliofil, biografista, krajoznawca - przewodnik PTTK, przyjaciel - współzałożyciel Instytutu Kaszubskiego... Józef Borzyszkowski s. 419-426
Dr Kazimierz Grzędzicki (1933-2014), syn Bernarda - nauczyciel akademicki, pracownik Politechniki Gdańskiej i działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, miłośnik i propagator piękna krajobrazu i tradycji regionu Józef Borzyszkowski s. 427-442
Profesor Brunon Synak (1943-2014) - socjolog i prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, współzałożyciel Instytutu Kaszubskiego i polityk regionalny Józef Borzyszkowski s. 443-448
Ks. prałat Jan Borzyszkowski (1930-2014) - duszpasterz i budowniczy w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, kapelan koszalińskiej "Solidarności", dyrektor diecezjalnego "Caritasu", autor wspomnień Józef Borzyszkowski s. 449-457
Profesor Andrzej Zbierski (1926-2013) - harcerz, uczestnik ruchu oporu, uczony, społecznik, m. in. współtwórca dorobku Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, jego honorowy prezes i honorowy członek Instytutu Kaszubskiego Józef Borzyszkowski s. 458-465
Ks. prałat Johannes Bieler (1935-2014) - ostatni wizytator apostolski i duszpasterz katolików z Wolnego Miasta Gdańska Józef Borzyszkowski s. 466-468
Augustyn (1925-2014) i Franciszek (1930-2013) - bracia Kowalewscy - rzemieślnicy (stolarze), artyści ludowi, społecznicy kaszubscy z krwi i kości oraz ducha, czciciele Matki Boskiej Sianowskiej Królowej Kaszub Józef Borzyszkowski s. 469-479
Tadeusz Zakrzewski (1922-2014) - wybitny torunianin, humanista, bibliofil, kolekcjoner i działacz społeczny Józef Borzyszkowski s. 480-486