Tytuł Acta Cassubiana
ISSN 1509-5703
Wydawca Instytut Kaszubski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Acta Cassubiana
2009, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kaszëbizna w Trójmiescym – socjolingwistnô charakteristika Marek Cybulski s. 7-18
Spiérka ò wzór lëteracczi kaszëbiznë Eugeniusz Gòłąbk s. 19-36
Kaszubskie wątki w "Słowniku etymologicznym jezyka serbskiego" Dušan-Vladislav Paždjerski s. 37-56
"Ich melde gehorsamst, Jesusmaria! Es stimmt nicht!" - Oder Literaturtheorie und Problem der "kleinen" Literaturen                 Tomasz Derlatka s. 57-68
Zwischen Lokalgeschichte und Kulturpolitik : zur Literatur der Freien Stadt Danzig der Jahre 1920 bis 1933 Jens Stüben s. 69-91
Polskie adaptacje morfologiczne nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich Zenon Lica s. 92-104
O kaszubskich deminutywnych formacjach osobowych Małgorzata Milewska-Stawiany s. 105-115
Obraz książki w dwu słownikach kaszubszczyzny literackiej : Ramułta i Gołąbka Marek Cybulski Ewa Rogowska-Cybulska s. 116-127
Słownictwo barw w języku kaszubskim – próba ustalenia zbioru nazw podstawowych Danuta Stanulewicz s. 128-140
O frazeologii dialektalnej ponownie Jerzy Treder s. 141-154
Mowa zwierząt w Słowniku gwar kaszubskich Bernarda Sychty Lucyna Warda-Radys s. 155-165
Nazwy zwierząt i ich funkcje w Modrej krainie Alojzego Budzisza : w przekładzie Jana Drzeżdżona Leszek Selin s. 166-177
Die Entstehung der Freien Stadt Danzig im internationalen Kontext Lutz Oberdörfer s. 178-233
O problematyce kaszubskiej na łamach "Rocznika Gdańskiego" 1927-2006 Jóżef Borzyszkowski s. 234-245
O pewnym typie porównań w Remusie Majkowskiego Urszula Kęsikowa s. 246-254
Wokó³ procesów spo³ecznych i losów jednostek na Pomorzu Zachodnim 1945–2009 Kazimierz Kozłowski s. 257-268
Lech Bądkowski w spuściźnie Marii Boduszyñskiej-Borowikowej (1910–1992) Lidia Pszczółkowska s. 271-298
Lech Bądkowski do Tadeusza Fiszbacha, sekretarza KW PZPR w Gdańsku : Korespondencja z lat 1971-1973 Józef Borzyszkowski s. 299-330
"Dramaty Bernarda Sychty, tom I, dramaty obyczajowe", Jerzy Treder, Jan Walkusz, Gdańsk 2008 : [recenzja] Hanna Popowska-Taborska Jerzy Treder (aut. dzieła rec.) Jan Walkusz (aut. dzieła rec.) s. 333-336
"Polityk dwóch epok Wiktor Kulerski (1865-1935)", Tomasz Krzemiński, Toruń 2008 : [recenzja] Andrzej Romanow Tomasz Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 337-340
"Das Kaschubische: Sprachtod oder Revitalisierung? : Empirische Studien zur ethnolinguistischen Vitalitat einer Sprachminderheit in Polen", Marlena Porębska, Munchen 2006 : [recenzja] Marian Szczodrowski Marlena Porębska (aut. dzieła rec.) s. 341-345
"Zjednoczeni w idei : pięćdziesiąt lat działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956-2006)", Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2006 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 346-355
"Geschichte Nordfrieslands...od prehistorii do współczesności", Bredstedt 2003-2008 : [recenzja] Józef Borzyszkowski s. 356-361
"Rocznik Toruński, t. 35", Toruń 2008 : [recenzja] Józef Borzyszkowski s. 362-364
"Kaszubskich pamiątek skarbnice : o muzeach na Kaszubach - ich dziejach, twórcach i funkcjach społecznych", Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2008 : [recenzja] ANdrzej Gąsiorowski Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 365-369
"Die Geschichte des Schlachters : Mord und Antisemitismus in einer deutschen Kleinstadt", Helmut Walser Smith, Göttingen 2002 : [recenzja] Tomasz Krzemiński Helmut Walser Smith (aut. dzieła rec.) s. 370-372
Wokół "Zôrna mòwë" : Odpowiedź E. Gołąbkowi Edward Breza s. 373-382
Odpowiedź na krytykę „Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego” Hanny Makurat Edward Breza s. 383-390
Gdy myślę Gdańsk... Jan Chłosta s. 391-395
Noty wydawnicze Cezary Obracht-Prondzyński s. 396-427
Działalność Instytutu Kaszubskiego w 2009 roku Cezary Obracht-Prondzyński Tomasz Rembalski s. 431-439
Sprawozdanie z VII Forum Kultury Słowa "Polskie języki : o językach zawodowych i środowiskowych" Marek Cybulski s. 440-442
Sprawozdanie z XII Sympozjum Dialektologiczno-Onomastycznego "Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś" Marek Cybulski s. 443-446
Sprawozdanie z wejherowskiego seminarium pn. "Leon Roppel ( 1912-1978)  i wejherowska <<Kleka>> (1937-1939) oraz jej współpracownicy" Leszek Selin s. 447-449
Sprawozdanie z konferencji naukowej pn. "Dramaty Jana Rompskiego" Leszek Selin s. 450-451
Dialogische Begegnungen : Minderheiten - Mehrheiten interferent gedacht Piotr Kocyba s. 452-455
Wspomnienie pośmiertne o księdzu prałacie Tadeuszu Glemmie Klotylda (Maria Zofia) Skorecka s. 459-469
Helena z Bruskich "primo voto" Bałachowska, "secundo voto" Chomaniowa (1914-2007) Józef Borzyszkowski s. 470-478
Halina Borzyszkowska (1929-2008) Józef Borzyszkowski s. 479-483
Elżbieta Zawacka (1909-2009) Józef Borzyszkowski s. 484-493
Ewa Rzetelska-Feleszko (1932-2009) Edward Breza s. 494-497
Walter Stark (1924-2009) Horst Wernicke s. 498-501