Tytuł Acta Cassubiana
ISSN 1509-5703
Wydawca Instytut Kaszubski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Acta Cassubiana
2002, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ksiądz Edward Ortved (1855-1930) - opiekun Polaków w Danii Eugeniusz S. Kruszewski s. 7-89
Losy zawodowe kowali na Kaszubach i Kowieciu Jerzy Kuniewski s. 91-103
Kaszubi i kaszubszczyzna na antenie radiowej w pierwszych latach działalności rozgłośni gdańskiej po II wojnie światowej Joanna Schodzińska s. 105-112
Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (cz. 2) Antoni Kakareko Jadwiga Łuszczyńska s. 113-135
Antoni Pieper i jego spuścizna Anna Kwaśniewska s. 137-145
Spuścizna Franciszka Fenikowskiego w zbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Barbara Wojewódka s. 147-184
Przysłowia w prozie Anny Łajming : ozdoba czy potrzeba tekstów? Iwona Warkocka s. 185-198
Z geografii życia umysłowego na Pomorzu środkowym w okresie zaborów Jowita Kęcińska s. 199-204
Stowarzyszenie Młodej Polski – przyczynek do historii ruchu narodowego na Pomorzu Maciej Walkowski s. 205-223
O archaiczności kaszubszczyzny i o domniemanym jej pochodzeniu Hanna Popowska-Taborska s. 225-241
Wybrane nazwiska pomorskie (cd.) Edward Breza s. 243-259
Nazwy rodzimych ryb morskich w dwu kaszubskich słownikach (Sychty i Trepczyka) Marek Cybulski Ewa Rogowska s. 261-274
Pomorze w polskich badaniach historycznych lat 1953-2002 (pięćdziesięciolecie Zkaładu Historii Pomorza IH PAN) Bogdan Wachowiak s. 277-294
Inwentarz dóbr krakowskich z 1725 roku Andrzej Groth s. 297-307
"Nowy Bedeker Kociewski", Roman Landowski, Gdańsk 2002 : [recenzja] Krzysztof Korda Roman Landowski (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"Słownik wyrazów kaszubskich w utworach Hieronima Derdowskiego", Zenon Lica, Gdańsk 2002 : [recenzja] Ewa Rogowska Zenon Lica (aut. dzieła rec.) s. 315-318
"Przësłowie samò sã rodzy w głowie : kaszubskie przysłowia z polskimi odpowiednikami", Justyna Pomierska, Gdańsk 2002; "Ùczba kaszëbsczégò jãzéka w szkòle : materiałë dlŏ szkólnëch : programy, rozkłady, konspekty, scenariusze", W.Czedrowskô, D. Pioch, J. Treder, Gduńsk 2001 : [recenzja] Ewa Rogowska W. Czedrowskô (aut. dzieła rec.) D. Pioch (aut. dzieła rec.) J. Treder (aut. dzieła rec.) s. 319-325
"Przyczynki do poznania Mazur : sprawozdanie dla Centralnego Komitetu do Spraw Misji Wewnętrznej", Friedrich Salomo Oldenberg, przeł. M. Szymańska-Jasińska, oprac. i wstępem opatrzył G. Jasiński, Warszawa 2000 : [recenzja] Józef Borzyszkowski G. Jasiński (aut. dzieła rec.) Friedrich Salomo Oldenberg (aut. dzieła rec.) M. Szymańska-Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 327-329
"Informator o zbiorach Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”", przeł. Katarzyna Minczykowska, Toruń 2000 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Katarzyna Minczykowska (aut. dzieła rec.) s. 331-332
"Kiermasy na Warmji", ks. Walenty Barczewski, noty, słowniczek, wykaz nazw miejscowości: J. Chłosta, Olsztyn 2002 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Walenty Barczewski (aut. dzieła rec.) J. Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 333-335
"Zbigniew Nowak : bio-bibliografia", oprac. Lidia Pszczółkowska, Gdańsk 2002 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Lidia Pszczółkowska (aut. dzieła rec.) s. 337-338
Elementarz kaszubski – jego rola kulturowa i dydaktyczna Jowita Kęcińska s. 339-346
Tam, gdzie Europy początek Zbigniew Zielonka s. 347-348
Noty wydawnicze Cezary Obracht-Prondzyński s. 349-372
Pomorze – mała ojczyzna Kaszubów Zbigniew Zielonka s. 375-384
Wspólny krajobraz geograficzny Jowita Kęcińska s. 385-386
Sesja "Małe narody i grupy etniczne we współczesnej Europie: przykład Kaszubów", 10-21 września 2002 Marcin Grulkowski Krzysztof Korda s. 387-390
O najnowszych pracach i stanie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Bogusław Breza s. 391-394
Działalność Instytutu Kaszubskiego w 2002 roku Cezary Obracht-Prondzyński s. 395-399