Tytuł Acta Cassubiana
ISSN 1509-5703
Wydawca Instytut Kaszubski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 44
Acta Cassubiana
2010, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Svatopluk a Mestwin jako kašubská místa paměti : K procesu jejich formavání v mladokašubské tradici - Majkowski, Karnowski, Heyke (1905-1939) Milos Řeznik s. 7-32
"Ścinanie kani" Jana Rompskiego : dawna i współczesna moc rytuału Daniel Kalinowski s. 33-47
Kaszubi - Pomorzanie i Wielkopolanie wśród duchowych przewodników życia narodowego na południowej Warmii i Mazurach w II poł. XIX i na pocz. XX wieku Jan Chłosta s. 48-62
"Ojcze nasz" ze Szczenurza Zygmunt Szultka s. 63-92
Stosunki etniczne w zachodniej części województwa pomorskiego Aleksandra Cicharska Jan Mordawski s. 93-122
Prasa gdańska w stanie wojennym (1981-1983) : Przegląd problemowy Maria Olga Sikkora s. 123-162
Normalizacja języka w reedycjach dzieł literatury kaszubskiej : na marginesie nowego wydania dramatów B. Sychty Jerzy Treder s. 163-174
O wybranych aspektach badań nad fonetyką języków mniejszościowych Lechosław Jocz s. 175-182
O typologicznych podobieństwach największych utworów prozatorskich Kaszubów i Serbołużyczan : tezy Tomasz Derlatka s. 183-197
Sorabistyka na Uniwersytecie Lipskim Tomasz Derlatka s. 198-212
Biskupi Kaszubi w "Nowym Świecie" oraz sukcesja apostolska ich i pozostałych katolickich biskupów z Kaszub Krzysztof R. Prokop s. 213-230
Moje kaszubskie korzenie Henryk J. Muszyński s. 233-239
Moja droga do Polski - migawki z pięciu dziesięcioleci Ulrich Drechsel s. 240-247
Dokumenty dotyczące postawy narodowej Kaszubów w okresie II wojny światowej i programu ruchu kaszubsko-pomorskiego w początkach działalności Zrzeszenia Kaszubskiego w latach 1956-1960 Józef Borzyszkowski s. 251-256
Die Kaschuben (1942) Alfred Schöning s. 256-274
Informacje o działalności prezydium Komitetu Założycielskiego Zrzeszenia Kaszubskiego (1956) Lech Bądkowski s. 274-283
W poszukiwaniu właściwej drogi dla Zrzeszenia Kaszubskiego (1957) Józef Osowicki s. 284-294
"Olsztyn 1353–2003", red. Stanisław Achremczyk, Władysław Ogrodziński, Olsztyn 2003 : [recenzja] Józef Włodarski Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 297-304
"Polska i wschodnioniemiecka historiografia Pomorza Zachodniego (1945–1970) : instytucje – koncepcje – badania", Tomasz Ślepowroński, Szczecin 2008 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Tomasz Ślepowroński (aut. dzieła rec.) s. 305-310
"Dzieje gminy Sierakowice", red. A. Groth, Gdańśk 2008 : [recenzja] Tomasz Rembalski A. Groth (aut. dzieła rec.) s. 311-319
"Od Smętka do Stolema : wokół literatury Kaszub", Adela Kuik-Kalinowska, Daniel Kalinowski, Gdańsk-Słupsk 2009 : [recenzja] Tomasz Derlatka Daniel Kalinowski (aut. dzieła rec.) Adela Kuik-Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 320-326
"Kościerzyna i powiat kościerski w latach II wojny światowej 1939-1945", red. Andrzej Gąsiorowski, Kościerzyna 2009 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Andrzej Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 327-343
"  Kaszubi a Gdańsk, Kaszubi w Gdańsku", Józef Borzyszkowski, Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2009 : [recenzja] Eugeniusz S. Kruszewski Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Katarzyna Kulikowska (aut. dzieła rec.) Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 344-347
"Florian Stanisław Ceynowa : życie i działalność", Ireneusz Pieróg, Toruń 2009 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Ireneusz Pieróg (aut. dzieła rec.) s. 348-355
"Procesy prasowe redaktorów <<Gazety Grudziądzkiej>> w latach 1894-1914", Grażyna Gzella, Toruń 2010 : [recenzja] Andrzej Romanow Grażyna Gzella (aut. dzieła rec.) s. 356-359
Opinia o kaszubskim przekładzie "Ewangelii Św. Łukasza" E. Gołąbka Jerzy Treder s. 360-364
Moje odniesenia do ksążczi pn. "Ewangelia wg Św. Jana na kaszubski tłumaczona" Eugeniusz Gołąbk s. 365-373
O "Dramatach kaszubskich" Jana Rompskiego Józef Borzyszkowski s. 374-379
"The Politics of Language and nationalism in Modern Central Europe", Tomasz Kamusella, Houndmills-New York 2009 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Tomasz Kamusella (aut. dzieła rec.) s. 380-382
"Dzieje Lęborka", red. Józef Borzyszkowski, Lębork-Gdańsk 2009 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 383-385
"Śladami żydowskimi po Kaszubach. Przewodnik. Jüdische Spuren in der Kaschubei. Ein Reisehandbuch", red. Mirosława Borzyszkowska-Szewczyk, Christian Pletzing, Lubeck-Gdańsk-Munchen 2010 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Mirosława Borzyszkowska-Szewczyk (aut. dzieła rec.) Christian Pletzing (aut. dzieła rec.) s. 386-389
"Sabała", Wiesław A. Wójcik, Zakopane 2009 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Wiesław A. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 390-393
"Opowieści naszych starków", Maria Dyczewska, Sierakowice 2009 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Maria Dyczewska (aut. dzieła rec.) s. 394-397
Noty wydawnicze Cezary Obracht-Prondzyński s. 398-434
Działalność Instytutu Kaszubskiego w 2010 roku Tomasz Rembalski s. 437-447
The first issue of „Przyjaciel Ludu Kaszubskiego”. (Przëjňcél Lëdu Kaszëbsczégň, Friend of the Kashubian People) appeared in 1997 : The Kashubian Association of North AMerica was formally launched Blanche Krbechek s. 448-449
Sesja "Kaszubi zachodniopomorscy : historia i kultura" - Szczecin 7.05.2010 Kazimierz Kozłowski s. 450-452
Andrzej Śliwiński (1939-2009) - Kaszuba i kaszubolog, pierwszy biskup diecezji elbląskiej Józef Borzyszkowski s. 455-461
Marian Przykucki (1924-2009) - ostatni biskup chełmiński i pierwszy arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński Józef Borzyszkowski s. 462-468
"Beati pacifici" - arcybiskup Marian Przykucki (1924-2009) : szkic do biografii Kazimierz Kozłowski s. 469-478
Hanna Domańska (1932-2009) - historyk architektury i sztuki, badaczka i popularyzatorka dziejów kaszubsko-pomorskich zabytków, masonerii i Żydów na Pomorzu oraz Sopotu Józef Borzyszkowski s. 479-483
Zbigniew Żakiewicz (1933-2010) - pisarz i nauczyciel akademicki, piewca Wileńszczyzny i kaszubszczyzny jako polskich Kresów i ostoi kultury bałtosłowiańskiej Józef Borzyszkowski s. 484-488
Anna Ostrowska (1917-2009) - kaszubska plecionkarka i przyjaciółka ludzi kultury, członkini zespołu "Wdzydzanki" Józef Borzyszkowski s. 489-491
Pro memoria Prof. Gerard Labuda (1914-2010) s. 492-493