Tytuł Acta Cassubiana
ISSN 1509-5703
Wydawca Instytut Kaszubski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Acta Cassubiana
2005, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Narody w "Nowej Europie" Stefan Ewertowski s. 7-24
Czynniki wyznaczające tożsamość kaszubską - język, rodzina czy terytorium - próba odpowiedzi na pytanie Monika Mazurek s. 25-36
Bild der deutschen im Bewusstsein der kaschubischen Bevölkerung : sowie der junger danzinger Jarosław Załęski s. 37-46
Ò familëji kaszëbsczi stegnie ksãdza Antóna i Szkólnégò Alekségò - bracynów Peplińsczich Józef Borzyszkowski s. 47-54
Kaszëbizna dokôzów Antóna i Alekségò Peplińsczich Jerzy Treder s. 55-61
"A spiéwie mòi dóm taczi tón bë mogł jă spiéwac prosty czë pón" (Antoni Pepliński) : o pòetnych dokôzach bracynów Antóna i Aleksa Peplińsczich Barbara Pisarek s. 62-66
Jakich pisarzy i jakie środowisko pisarskie dawało Pomorze literaturze polskiej : (wnioski z geografii urodzin i ośrodków) Jowita Kęcińska s. 67-80
Przestrzeń "Dzieciństwa" Anny Łajming Małgorzata Dudziak s. 81-98
Tematyka kaszubska w publikacjach księdza profesora Tadeusza Glemmy Krzysztof R. Prokop s. 99-112
Krokowa i okolice w okresie "Upiornej dekady" (1939-1949) Grzegorz Berendt s. 113-137
Uzupełnienia do biogramu pastora Szymona Krofeja i jego familiantów na wolnym sołectwie w Dąbiu Zygmunt Szultka s. 138-144
Wybrane nazwiska pomorskie (cd.) Edward Breza s. 145-170
Nazwy własne w kaszubskim elementarzu Marek Cybulski Ewa Rogowska-Cybulska s. 171-183
Wzajemne relacje europejskiej i globalnej świadomości historycznej w procesie integracji Jerzy Kmieciński s. 187-194
Wstęp do artykułu Adama Fischera "Działalność naukowa Instytutu Bałtyckiego na polu etnografii i etnologii" Anna Kwaśniewska s. 197-202
Działalność naukowa Instytutu Bałtyckiego na polu etnografii i etnologii Adam Fischer s. 203-214
O losach archiwów parafialnych na Kaszubach : (na marginesie "Dziejów Prus i okolicy") Józef Borzyszkowski s. 215-220
Metryki chrztów parafii bruskiej z lat 1643-1649 Tomasz Rembalski s. 221-274
Zapomniane dokumenty V Rewiru Policyjnego w Wolnym Mieście Gdańsku Piotr Semków s. 275-287
"Pro memoria Lech Bądkowski (1920-1984)", zebrał i oprac. Józef Borzyszkowski, Gdańsk 2004; "Na własny rachunek : rzecz o Lechu Bądkowskim", Paweł Zbierski, Gdańsk 2004 : [recenzja] Krzysztof Sławski Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Paweł Zbierski (aut. dzieła rec.) s. 291-294
"Saga rodów gdyńskich", Edward Obertyński, Gdańsk 2004 : [recenzja] Krzysztof Sławski Edward Obertyński (aut. dzieła rec.) s. 295-298
"Nazwy ptaków we frazeologii i inne studia z frazeologii i paremiologii polskiej", Jerzy Treder, Gdańsk 2005 : [recenzja] Marek Cybulski Jerzy Treder (aut. dzieła rec.) s. 299-302
"Mówię, więc jestem : rozmowy o współczesnej polszczyźnie", t. 1-3, Bogusław Kreja, Gdańsk 2000-2001; 2005 : [recenzja] Ewa Rogowska-Cybulska Bogusław Kreja (aut. dzieła rec.) s. 303-309
"Morfologia w XVIII-wiecznych inwentarzach biskupstwa chełmińskiego", Lucyna Warda-Radys, Gdańsk 2004 : [recenzja] Ewa Rogowska-Cybulska Lucyna Warda-Radys (aut. dzieła rec.) s. 310-311
"Kapliczki Warmii południowej : przydrożne obiekty kultu jako element ludowego systemu komunikacji", Janusz Hochleitner, Olsztyn 2004 : [recenzja] Aleksander Łosiński Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 312-315
"Polskie straty gdańskiego sportu w okresie II wojny światowej", Waldemar Moska, Elbląg 2004 : [recenzja] Piotr Semków Waldemar Moska (aut. dzieła rec.) s. 316-321
"Moje prawdziwe przeżycia = Meine erlebnisse Wahren", Else-Elżbieta Pintus, przeł. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, przegotował do druku, wstępem i ilustracjami opatrzył Józef Borzyszkowski, Lübeck, Gdańsk 2005 : [recenzja] Mieczysław Nurek Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (aut. dzieła rec.) Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Else-Elżbieta Pintus (aut. dzieła rec.) s. 322-323
Krytycznie o wydaniu "Małego katechizmu" Ceynowy Jerzy Treder Florian S.W. Ceynowa (aut. dzieła rec.) Marcin Luter (aut. dzieła rec.) s. 324-333
"Rocznik Toruński", t. 31, 2004 : [recenzja] Józef Borzyszkowski s. 334-336
"Moje powroty do przeszłości", cz. 1, Andrzej Czarnik, Słupsk 2005 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Andrzej Czarnik (aut. dzieła rec.) s. 337-340
"Zeszyty Łużyckie", t. 37 Józef Borzyszkowski s. 341-343
"Etos Wielkopolan : antologia tekstów o społeczeństwie Wielkopolski z drugiej połowy XIX i XX wieku", wybrał i oprac. Witold Molik, przy współudziale Agnieszki Baszko, Poznań 2005 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Agnieszka Baszko (aut. dzieła rec.) Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 344-346
"Toruński słownik biograficzny", t. 4, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, Toruń 2004 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Krzysztof Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 347-350
Noty wydawnicze Cezary Obracht-Prondzyński s. 351-370
Informacja o pracy Instytutu Kaszubskiego w 2005 roku Cezary Obracht-Prondzyński s. 373-379
Sprawozdanie z uroczystości z okazji 150 rocznicy śmierci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (1764-1855) Ewa Czerniakowska s. 380-383
Pro memoria Tadeusz Bolduan (5 IV 1930 - 10 VI 2005) Józef Borzyszkowski s. 387-395